Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  6  7  8  9  <10> 11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Vedúci/a finančného oddelenia
13.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Referent legislatívneho referátu
13.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Vedúci/a referátu programového rozpočtu a strat. financovania
13.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Referent programového rozpočtu a strategického financovania
13.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na pracovné miesto „samostatný referent pre prekopávky“
12.01.2009
Žiadosť je potrebné zaslať do 20. januára 2009 ...
Výberové konanie na obsadenie miesta "Referent úseku dopravy" na oddelení Útvar hlavného architekta mesta Košice
22.12.2008
Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať v termíne do 20.1.2009 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28, Košice
09.09.2008
Termín podania prihlášky: 29. september 2008...
Výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest Referent urbanisticko – architektonických koncepcií
18.07.2008
Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať v termíne do 20. augusta 2008 ...
Ponuka voľného pracovného miesta v Informačnom centre mesta Košice
16.07.2008
Žiadosť je potrebné zaslať do 15.8.2008...
Ponuka voľného pracovného miesta na Referáte protokolu a pre styk so zahraničím MMK
20.06.2008
Žiadosť o prijatie je potrebné zaslať do 15.7.2008 ...
Výberové konanie na miesto sociálneho pracovníka v Psychosociálnom centre
26.05.2008
Termín zaslania prihlášky do 10. júna 2008 ...
Výberové konanie na obsadenie dvoch funkčných miest na Útvare hlavného architekta mesta Košice
10.04.2008
Referent urbanisticko - architektonických koncepcií a referent úseku dopravy. Prihlášku je potrebné zaslať v termíne do 10. mája 2008 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Terénny sociálny pracovník
03.04.2008
Požadované doklady k výberovému konaniu je potrebné doručiť do najneskôr do 21.04.2008 ...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  6  7  8  9  <10> 11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky