Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  <18> 19  20  21  22  23  24  25  Nasledujúca  Posledná strana  


Voľné pracovné miesto - ZŠ Abovská 36, Košice
25.08.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto- ZŠ Gemerská 2, Košice
25.08.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Hroncova 23, Košice
22.08.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Družicová 4, Košice
22.08.2014
V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre vychovávateľku v ŠKD....
Voľné pracovné miesto v materských školách
20.08.2014
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Družicová 4, Košice
20.08.2014
V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Družicová 4, Košice
20.08.2014
V zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 30, Košice
15.08.2014
zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-nancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca....
Voľné pracovné miesto - ZŠ Požiarnická 3, Košice
11.08.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca – pracovná pozícia vychovávateľ v ŠKD. ...
Voľné pracovné miesto - MŠ Dneperská 8, Košice
11.08.2014
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste : ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice
11.08.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov....
Voľné pracovné miesto - CVČ Orgovánova 5, Košice
11.08.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov...
Voľné pracovné miesto - MŠ Trebišovská 11, Košice
23.07.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste...
Voľné pracovné miesto - Hroncova 23, Košice
10.07.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
09.07.2014
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Tomášikova 31, Košice
04.07.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZUŠ Jantárová 6, Košice
02.07.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov...
Voľné pracovné miesto - ZUŠ Jantárová 6, Košice
01.07.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov...
Voľné pracovné miesto, ZŠ Hroncova 23, Košice
01.07.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
27.06.2014
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:...Prvá  Predchádzajúca  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  <18> 19  20  21  22  23  24  25  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky