Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  <19> 20  21  22  23  Nasledujúca  Posledná strana  


Voľné pracovné miesto - ZŠ Nám.L. Novomeského 2, Košice
04.11.2013
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca....
Voľné pracovné miesto - ZŠ Starozagorská 8, Košice
25.10.2013
Základná škola, Starozagorská 8, Košice v súlade s § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Požiarnická 3, Košice
21.10.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca ...
Voľné pravovné miesto - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
07.10.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto- ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
27.09.2013
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice
18.09.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
13.09.2013
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice
12.09.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - Materská škola Trebišovská 11, Košice
04.09.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 28, Košice
04.09.2013
Informácia o voľnom pracovnom mieste na základe §11a zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II.1, Košice
28.08.2013
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II.1, Košice
28.08.2013
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - Družicová 4, Košice
22.08.2013
V zmysle §11a ods.(1) zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - MŠ Hrebendova 5, Košice
21.08.2013
Riaditeľstvo MŠ v zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Vás touto cestou informuje, že v rámci národného projektu Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy / MRK ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Drábova 3, Košice
19.08.2013
zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Drábova 3, Košice
19.08.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Starozagorská 8, Košice
19.08.2013
V súlade s § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste. ...
Voľné pracovné miesto- ZŠ Starozagorská 8, Košice
19.08.2013
V súlade s § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Požiarnická 3, Košice
06.08.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca...
Voľné pracovné miesto – MŠ Dneperská 8, Košice
01.08.2013
V zmysle § 62 ods. 1 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste ...Prvá  Predchádzajúca  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  <19> 20  21  22  23  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky