Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  <19> 20  21  22  23  24  25  26  27  Nasledujúca  Posledná strana  


Voľné pracovné miesto - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
20.03.2015
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
18.03.2015
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
16.03.2015
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca....
Voľné pracovné miesta _ ZŠ Park Angelinum 8, Košice
19.02.2015
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice
19.02.2015
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - Park Angelinum 8, Košice
29.01.2015
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - Nám. L. Novomeského 2, Košice
28.01.2015
zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:...
ZŠ Kežmarská 30, Košice
09.01.2015
Voľné pracovné miesto...
Voľné pracovné miesto - Nám. L. Novomeského 2, Košice
16.12.2014
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - Jazyková škola, Užhorodská 8, Košice
26.11.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - Nám. L. Novomeského 2, Košice
12.11.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca....
Voľné pracovné miesto - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
10.11.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
10.11.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Materská škola, Nešporova 28, 040 11 Košice
29.10.2014
na základe § 11 a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov...
ZŠ Kežmarská 30, Košice
22.10.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-nancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Materská škola, Hrebendova 5, Košice
10.09.2014
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ......
Voľné pracovné miesto - ZŠ M. Lechkého, Ulica J. Pavla II. 1
04.09.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice
27.08.2014
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Abovská 36, Košice
25.08.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto- ZŠ Gemerská 2, Košice
25.08.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...Prvá  Predchádzajúca  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  <19> 20  21  22  23  24  25  26  27  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky