Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  <2> 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
22.08.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľ Matematika - Fyzika ...
ZŠ Drábova 3, Košice
21.08.2018
Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent...
ZŠ Abovská 36, Košice
20.08.2018
Voľné pracovné miesto - vychovávateľka ŠKD...
ZŠ Polianska 1, Košice
20.08.2018
Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg...
ZŠ Polianska 1, Košice
20.08.2018
Voľné pracovné miesto - vychovávateľka ŠKD...
ZŠ Polianska 1, Košice
20.08.2018
Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent...
ZŠ Hroncova 23, Košice
20.08.2018
Voľné pracovné miesto - vychovávateľka ŠKD...
ZŠ Požiarnická 3, Košice
15.08.2018
Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ...
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
15.08.2018
Voľné pracovné miesto - učiteľka materskej školy ...
ZŠ Kežmarská 30, Košice
15.08.2018
Voľné pracovné miesto: a) učiteľ nemeckého jazyka b) učiteľ anglického jazyka...
ZŠ Krosnianska 2, Košice
14.08.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste - školský psychológ ...
ZŠ Krosnianska 2, Košice
14.08.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent učiteľa pre žiakov ...
Voľné pracovné miesto - Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice
07.08.2018
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre kategóriu: učiteľ (korepetítor) ...
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
02.08.2018
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov ...
Informácia o voľných pracovných miestach
26.07.2018
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov...
Informácia o voľných pracovných miestach
26.07.2018
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov...
MŠ Havanská 26 v Košiciach
11.07.2018
V zmysle §11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca....
ZŠ Masarykova 19/A, Košice
09.07.2018
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:...
ZŠ Starozagorská 8, Košice
04.07.2018
V zmysle §11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
ZŠ Starozagorská 8, Košice
04.07.2018
V zmysle §11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...Prvá  Predchádzajúca  1  <2> 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky