Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  <2> 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na pozíciu PROFESIONÁLNY RODIČ
12.05.2017
Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu profesionálny rodič. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28. 05. 2017...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
04.05.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov siedmych materských škôl v Košiciach: MŠ Azovská 1, MŠ Palárikova 22, MŠ Budanova 6, MŠ Družicová 5, MŠ Hronská 7, MŠ Povstania českého ľudu 11 a MŠ Zuzkin park 2. Termín podania prihlášky: 26. máj 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
04.05.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 26. mája 2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
28.04.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov - na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.05.2017 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok
28.04.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok - na zastupovanie počas PN a následne MD s nástupom od 01.06.2017. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.05.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok
04.04.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok - na zastupovanie počas PN s nástupom od 01.05.2017. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 13.04.2017 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre ohlasovanie stavieb
04.04.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre ohlasovanie stavieb - na zastupovanie počas MD s nástupom od 01.05.2017. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 13.04.2017 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre pasport komunikácii
04.04.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre pasport komunikácii. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 13.04.2017 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu právnik
04.04.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu právnik. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 13.04.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre dopravu
16.03.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre dopravu - na zastupovanie počas MD. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 24.03.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre kultúru
16.03.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciureferent pre kultúru - na zastupovanie počas RD na tri mesiace. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 24.03.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu manažér
15.03.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu manažér. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.03.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
17.01.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.01.2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy
19.12.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Hečkova 13 v Košiciach. Termín podania prihlášky: 13. január 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
09.12.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Polianska 1 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 5. januára 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole
06.12.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 30. decembra 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času
05.12.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Orgovánová 5 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 30. decembra 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
30.11.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Gemerská 2 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 29. decembra 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy
29.11.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 22. decembra 2016 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu asistent hlavného kontrolóra mesta Košice
23.11.2016
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu asistent hlavného kontrolóra mesta Košice. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.12.2016...Prvá  Predchádzajúca  1  <2> 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky