Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  <22> 23  24  25  Nasledujúca  Posledná strana  


Voľné pracovné miesto - ZŠ Starozagorská 8, Košice
19.08.2013
V súlade s § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste. ...
Voľné pracovné miesto- ZŠ Starozagorská 8, Košice
19.08.2013
V súlade s § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Požiarnická 3, Košice
06.08.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca...
Voľné pracovné miesto – MŠ Dneperská 8, Košice
01.08.2013
V zmysle § 62 ods. 1 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste ...
Voľné pracovné miesto – MŠ Trebišovská 11, Košice
15.07.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: ...
Voľné pracovné miesto – ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice
11.07.2013
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov ...
Voľné pracovné miesto - MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.07.2013
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Tomášikova 31, Košice
04.07.2013
zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. ...
Voľné pracovné miesto - MŠ Turgenevova 7, Košice
02.07.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice
02.07.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
27.06.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto- ZŠ Družicová 4, Košice
26.06.2013
V zmysle §11a ods.(1) zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca....
Voľné pracovné miesto - ZŠ Drábova 3, Košice
10.06.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZUŠ Jantárová 6, Košice
04.06.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov...
Voľné pracovné miesta - ZŠ Krosnianska 2, Košice
13.05.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Trebišovská 10, Košice
13.05.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice
02.05.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto -Základná škola, Starozagorská 8, Košice
26.04.2013
V súlade s § 11a ods. 1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancocha o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice
25.04.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Postupimská 31
03.04.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...Prvá  Predchádzajúca  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  <22> 23  24  25  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky