Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  <22> 23  24  25  26  27  Nasledujúca  Posledná strana  


Voľné pracovné miesto - ZŠ Gemerská 2, Košice
15.04.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice
09.04.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Abovská 36, Košice
02.04.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice
24.03.2014
zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto- ZŠ Masarykova 19/A, Košice
17.03.2014
V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Kežmarská 28, Košice
11.03.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-mestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem in-formáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca....
Voľné pracovné miesto ZŠ Kežmarská 30, Košice
11.03.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických za-mestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem in-formáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca....
Voľné pracovné miesto - ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
28.02.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ M. Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice
26.02.2014
Informácia o voľnom pracovnom mieste V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Považská 12, Košice
03.02.2014
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ J. Urbana, Jenisejská 22, Košice
15.01.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
08.01.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice
08.01.2014
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Gemerská 2, Košice
03.01.2014
V zmysle § a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov. ...
Voľné pracovné miesto – ZŠ Slobody 1, Košice
16.12.2013
V zmysle § a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov. ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Družicová 4, Košice
27.11.2013
V zmysle §11a ods.(1) zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca......
Voľné pracovné miesto ZŠ Park Angelinum 8, Košice
26.11.2013
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: ...
Voľné pracovné miesto - ZŠ Slobody 1, Košice
15.11.2013
V zmysle § a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov....
Voľné pracovné miesto - ZŠ Abovská 36, Košice
13.11.2013
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. ...
Voľné pracovné miesto - MŠ Dneperská 8, Košice
13.11.2013
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z , ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste : ...Prvá  Predchádzajúca  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  <22> 23  24  25  26  27  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky