Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  <3> 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
17.01.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.01.2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy
19.12.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Hečkova 13 v Košiciach. Termín podania prihlášky: 13. január 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
09.12.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Polianska 1 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 5. januára 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole
06.12.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 30. decembra 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času
05.12.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Orgovánová 5 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 30. decembra 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
30.11.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Gemerská 2 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 29. decembra 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy
29.11.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 22. decembra 2016 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu asistent hlavného kontrolóra mesta Košice
23.11.2016
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu asistent hlavného kontrolóra mesta Košice. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.12.2016...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
02.11.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach: MŠ Humenská 51 a MŠ Turgenevova 7. Termín podania prihlášky: 30. november 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy
03.10.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa na funkciu riaditeľa Základnej školy Bukovecká 17 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 2. novembra 2016...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent urbanistického a architektonického úseku - architekt-urbanista
03.10.2016
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent urbanistického a architektonického úseku - architekt-urbanista. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.10.2016...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
03.10.2016
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.10.2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy
30.09.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Kováčska 43 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 25. októbra 2016...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov - na zastupovanie počas materskej dovolenky
23.09.2016
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov - na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.10.2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy
05.09.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 30. aeptembra 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
26.07.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Kežmarská 30, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 31. augusta 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy
31.05.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Za priekopou 57 v Košiciach. Termín podania prihlášky: 23. jún 2016......
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
18.05.2016
Mesto Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach so sídlom Rastislavova 79, 040 01 Košice. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je do 10.06.2016 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej umeleckej školy
04.05.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej, Hlavná 68 v Košiciach. Termín podania prihlášky: 27. máj 2016...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
28.04.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch základných škôl v Košiciach: ZŠ Kežmarská 30 a ZŠ Park Angelinum 8. Termín podania prihlášky: 20. máj 2016...Prvá  Predchádzajúca  1  2  <3> 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky