Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  <4> 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy
31.05.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Za priekopou 57 v Košiciach. Termín podania prihlášky: 23. jún 2016......
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
18.05.2016
Mesto Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach so sídlom Rastislavova 79, 040 01 Košice. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je do 10.06.2016 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej umeleckej školy
04.05.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej, Hlavná 68 v Košiciach. Termín podania prihlášky: 27. máj 2016...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
28.04.2016
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch základných škôl v Košiciach: ZŠ Kežmarská 30 a ZŠ Park Angelinum 8. Termín podania prihlášky: 20. máj 2016...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
21.12.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Ulica slobody 1, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 22. januára 2016...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
11.11.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach: MŠ Jaltská 33 a MŠ Zupkova 37. Termín podania prihlášky: 1. december 2015...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre dopravu
05.11.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 30.11.2015...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre tvorbu a implementaciu projektov
29.10.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 15.11.2015...
PODMIENKY SPÔSOBU, ÚČASTI A VYKONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA KOŠICE A NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY
19.10.2015
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 217 zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 21.septembra 2015, schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre dopravu
07.10.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 31.10.2015 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
26.08.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Staničná 13, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 25. septembra 2015...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
04.08.2015
Mesto Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je do 28.08.2015 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre verejné osvetlenie a energetické zariadenia
23.07.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 15.8.2015...
Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
18.06.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum so sídlom Jegorovovo nám. č.5, Košice. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je do 9. júla 2015 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre verejné osvetlenie a energetické zariadenia
16.06.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 30.6.2015...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
11.05.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov troch základných škôl v Košiciach: ZŠ Ulica slobody 1, ZŠ Trebišovská 10 a ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1. Termín podania prihlášky: 5. jún 2015...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
04.05.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov piatich materských škôl v Košiciach: MŠ B. Němcovej 4, MŠ Park mládeže 4, MŠ Bystrická 34, MŠ Watsonova 2 a MŠ Žiacka 18. Termín podania prihlášky: 27. máj 2015...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
21.04.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Abovská 36, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 15. mája 2015 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy s materskou školou
22.12.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Želiarska 4, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 26. januára 2015 ...
Výberové konanie na obsadenie funkcie námestníka pre technické zabezpečenie podujatí a program K 13
17.12.2014
Riaditeľ príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník pre technické zabezpečenie podujatí a program. Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 30.12.2014 ...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  <4> 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky