Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  <4> 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
21.12.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Ulica slobody 1, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 22. januára 2016...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
11.11.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach: MŠ Jaltská 33 a MŠ Zupkova 37. Termín podania prihlášky: 1. december 2015...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre dopravu
05.11.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 30.11.2015...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre tvorbu a implementaciu projektov
29.10.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 15.11.2015...
PODMIENKY SPÔSOBU, ÚČASTI A VYKONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA KOŠICE A NÁLEŽITOSTI PRIHLÁŠKY
19.10.2015
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 217 zo VI. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 21.septembra 2015, schválilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre dopravu
07.10.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 31.10.2015 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
26.08.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Staničná 13, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 25. septembra 2015...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach
04.08.2015
Mesto Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene v Košiciach. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je do 28.08.2015 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre verejné osvetlenie a energetické zariadenia
23.07.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 15.8.2015...
Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
18.06.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum so sídlom Jegorovovo nám. č.5, Košice. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je do 9. júla 2015 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre verejné osvetlenie a energetické zariadenia
16.06.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 30.6.2015...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
11.05.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov troch základných škôl v Košiciach: ZŠ Ulica slobody 1, ZŠ Trebišovská 10 a ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1. Termín podania prihlášky: 5. jún 2015...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
04.05.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov piatich materských škôl v Košiciach: MŠ B. Němcovej 4, MŠ Park mládeže 4, MŠ Bystrická 34, MŠ Watsonova 2 a MŠ Žiacka 18. Termín podania prihlášky: 27. máj 2015...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
21.04.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Abovská 36, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 15. mája 2015 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy s materskou školou
22.12.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Želiarska 4, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 26. januára 2015 ...
Výberové konanie na obsadenie funkcie námestníka pre technické zabezpečenie podujatí a program K 13
17.12.2014
Riaditeľ príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník pre technické zabezpečenie podujatí a program. Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 30.12.2014 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školskej jedálne
12.11.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovvýberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
29.10.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov materských škôl v Košiciach: Materskej školy – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4 a Materskej školy Lorinčík 15. Termín podania prihlášky: 21. november 2014.......
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
19.08.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Požiarnická 3, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 12. septembra 2014 ...
Výberove konanie na funkciu riaditeľa školskej jedálne
30.06.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu: riaditeľ Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  <4> 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky