Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  <4> 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre verejné osvetlenie a energetické zariadenia
23.07.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 15.8.2015...
Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum
18.06.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa príspevkovej organizácie Psychosociálne centrum so sídlom Jegorovovo nám. č.5, Košice. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je do 9. júla 2015 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre verejné osvetlenie a energetické zariadenia
16.06.2015
Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do 30.6.2015...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
11.05.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov troch základných škôl v Košiciach: ZŠ Ulica slobody 1, ZŠ Trebišovská 10 a ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1. Termín podania prihlášky: 5. jún 2015...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
04.05.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov piatich materských škôl v Košiciach: MŠ B. Němcovej 4, MŠ Park mládeže 4, MŠ Bystrická 34, MŠ Watsonova 2 a MŠ Žiacka 18. Termín podania prihlášky: 27. máj 2015...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
21.04.2015
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Abovská 36, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 15. mája 2015 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy s materskou školou
22.12.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Želiarska 4, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 26. januára 2015 ...
Výberové konanie na obsadenie funkcie námestníka pre technické zabezpečenie podujatí a program K 13
17.12.2014
Riaditeľ príspevkovej organizácie K 13 – Košické kultúrne centrá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie: Námestník pre technické zabezpečenie podujatí a program. Uzávierka prihlášok na výberové konanie: 30.12.2014 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školskej jedálne
12.11.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovvýberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
29.10.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov materských škôl v Košiciach: Materskej školy – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4 a Materskej školy Lorinčík 15. Termín podania prihlášky: 21. november 2014.......
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
19.08.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Požiarnická 3, Košice. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 12. septembra 2014 ...
Výberove konanie na funkciu riaditeľa školskej jedálne
30.06.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu: riaditeľ Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice...
Výberové konanie na doplnenie stavu pracovných miest na pozíciu MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY
20.06.2014
Mestská polícia v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na doplnenie stavu pracovných miest na pozíciu MESTSKÝ POLICAJT – PRIAMY VÝKON SLUŽBY s dátumom nástupu 18.08.2014. Uchádzači sa dostavia dňa 25.06.2014 o 8,30 hod. do vestibulu budovy Magistrátu mesta Košice...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu: Referent urbanistického a architektonického úseku
10.06.2014
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu: Referent urbanistického a architektonického úseku. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 30.6.2014...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej umeleckej školy
19.05.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach. Termín podania prihlášky: 11. 06. 2014...
Výberové konania na riaditeľov dvoch základných škôl
19.05.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov základných škôl v Košiciach: ZŠ Postupimská 37 a ZŠ Starozagorská 8. Termín podania prihlášky: 16. jún 2014...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
05.05.2014
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 23.5.2014 ...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
30.04.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov základných škôl v Košiciach: ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, ZŠ Masarykova 19/A a ZŠ Užhorodská 39. Termín podania prihlášky: 26. máj 2014...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa jazykovej školy
23.04.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach. Termín podania prihlášky: 15. máj 2014 ...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
22.04.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov základných škôl v Košiciach: ZŠ Družicová 4, ZŠ Gemerská 2 a ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22. Termín podania prihlášky: 13. máj 2014...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  <4> 5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky