Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  <5> 6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
05.05.2014
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 23.5.2014 ...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
30.04.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov základných škôl v Košiciach: ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, ZŠ Masarykova 19/A a ZŠ Užhorodská 39. Termín podania prihlášky: 26. máj 2014...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa jazykovej školy
23.04.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach. Termín podania prihlášky: 15. máj 2014 ...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
22.04.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov základných škôl v Košiciach: ZŠ Družicová 4, ZŠ Gemerská 2 a ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22. Termín podania prihlášky: 13. máj 2014...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
16.04.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov sedemnástich materských škôl v Košiciach. Termín podania prihlášky: 9. máj 2014....
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
14.04.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov základných škôl v Košiciach: ZŠ Fábryho 44, ZŠ janigova 2, ZŠ Krosnianska 2 a ZŠ Krosnianska 4. Termín podania prihlášky: 9. máj 2014....
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
01.04.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov základných škôl v Košiciach: ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18 a ZŠ Hroncova 23. Termín podania prihlášky: 25. apríl 2014...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
12.03.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov sedemnástich materských škôl v Košiciach. Termín podania prihlášky: 4. apríl 2014...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
20.02.2014
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Mládežnícka 3 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 21. marca 2014...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
02.12.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Považská 12 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 30. decembra 2013 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej umeleckej školy
12.11.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Irkutská 1 v Košiciach. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je do 3. decembra 2013 ...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa K 13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, Košice
09.10.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa K 13 - Košické kultúrne centrá Kukučínova 2, Košice. Uzávierka prihlášok na výberové konanie je do 30. októbra 2013 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach
06.09.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Juhoslovanská 4 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 4. októbra 2013...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58 v Košiciach
06.09.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 4. októbra 2013 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach
30.08.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 25. septembra 2013 ...
Oznámenie o zadávaní zákazky
24.08.2013
Predmet zákazky: ATTAC - „Dodávka a inštalácia softvéru pre elektronické informačné tabule“ ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach
28.05.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 21. júna 2013 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
06.05.2013
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ulici Hečkovej, Kežmarskej, Šafárikovej a Trebišovskej, termín podania prihlášky je do 30. mája 2013...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice
16.04.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice. Prihlášku je potrebné doručiť do 10. mája 2013 do 15:00 hod. ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, 040 14 Košice
03.04.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, 040 14 Košice ...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  <5> 6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky