Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  <6> 7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58 v Košiciach
06.09.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 4. októbra 2013 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach
30.08.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 25. septembra 2013 ...
Oznámenie o zadávaní zákazky
24.08.2013
Predmet zákazky: ATTAC - „Dodávka a inštalácia softvéru pre elektronické informačné tabule“ ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach
28.05.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 21. júna 2013 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
06.05.2013
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ulici Hečkovej, Kežmarskej, Šafárikovej a Trebišovskej, termín podania prihlášky je do 30. mája 2013...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Nám. L. Novomeského 2, Košice
16.04.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Nám. L. Novomeského 2, Košice. Prihlášku je potrebné doručiť do 10. mája 2013 do 15:00 hod. ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, 040 14 Košice
03.04.2013
Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, 040 14 Košice ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Bernolákova 16, Košice
18.12.2012
Primátor mesta Košice podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje V Ý B E R O V É K O N A N I E na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16, Košice. ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Drábova 3, Košice
11.10.2012
PRIMÁTOR MESTA KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ...
Výberové konania na riaditeľov školských jedální
01.06.2012
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov školských jedální: Kežmarská 28, Bernoláková 16 a Trebišovská 10. Termín podania prihlášky je do 22. júna 2012...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
23.05.2012
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Drábova 3 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 20. júna 2012 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
30.04.2012
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ul. Azovská 1, ul. Povstania českeho ľudu 11, ul. Budanova 6 a Zuzkin park 2. Termín podania prihlášky je do 21. mája 2012 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole v Košiciach
04.01.2012
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A v Košiciach, termín podania prihlášky je do 23. januára 2012 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
19.12.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Polianska 1 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 13. januára 2012...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa centra voľného času
06.12.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Orgovánová 5 v Košiciach. Termín podania prihlášky je do 30. decembra 2011 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
09.11.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ulici Humenskej a Turgenevovej, termín podania prihlášky je do 30. novembra 2011...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník
08.11.2011
Magistrát mesta Košice výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník. Doklady k výberovému konaniu je potrebné doručiť do podateľne Magistrátu najneskôr do 22. novembra 2011 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej umeleckej školy
17.10.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Kováčska 43 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 7. novembra 2011...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
06.10.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Bukovecká 17 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 28. októbra 2011 ...
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
30.09.2011
Mesto Košice, ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska sociálnej pomoci mesta Košice. Uzávierka prihlášok do výberového konania je 14. októbra 2011 ...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  <6> 7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky