Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  <6> 7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konania na riaditeľov materských škôl
30.04.2012
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ul. Azovská 1, ul. Povstania českeho ľudu 11, ul. Budanova 6 a Zuzkin park 2. Termín podania prihlášky je do 21. mája 2012 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole v Košiciach
04.01.2012
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A v Košiciach, termín podania prihlášky je do 23. januára 2012 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
19.12.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Polianska 1 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 13. januára 2012...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa centra voľného času
06.12.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Orgovánová 5 v Košiciach. Termín podania prihlášky je do 30. decembra 2011 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
09.11.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ulici Humenskej a Turgenevovej, termín podania prihlášky je do 30. novembra 2011...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník
08.11.2011
Magistrát mesta Košice výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník. Doklady k výberovému konaniu je potrebné doručiť do podateľne Magistrátu najneskôr do 22. novembra 2011 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej umeleckej školy
17.10.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Kováčska 43 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 7. novembra 2011...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
06.10.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Bukovecká 17 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 28. októbra 2011 ...
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
30.09.2011
Mesto Košice, ako zriaďovateľ rozpočtovej organizácie Strediska sociálnej pomoci mesta Košice, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska sociálnej pomoci mesta Košice. Uzávierka prihlášok do výberového konania je 14. októbra 2011 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej umeleckej školy
14.09.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 5. októbra 2011 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa centra voľného času
22.08.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Orgovánová 5 v Košiciach. Termín podania prihlášky je do 12. septembra 2011 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
19.08.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Bukovecká 17 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 12. septembra 2011...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Správy mestskej zelene v Košiciach
14.07.2011
Mesto Košice, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Správa mestskej zelene, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Správy mestskej zelene v Košiciach. Uzávierka prihlášok do výberového konania je 29. júla 2011 ...
Výberové konanie na obsadenie miesta náčelníka Mestskej polície v Košiciach
14.07.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na na obsadenie miesta náčelníka Mestskej polície mesta Košicie, termín podania prihlášky je do 29. júla 2011...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
06.07.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Dolina 43, v mestskej časti Košice-Poľov, termín podania prihlášky je do 26. júla 2011 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času Technik, Orgovánová 5 v Košiciach
25.05.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času Technik, Orgovánová 5 v Košiciach. Termín podania prihlášky je do 15. júna 2011 ...
Výberové konanie na riaditeľa základnej umeleckej školy
09.05.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej na Hlavnej ulici v Košiciach, termín podania prihlášky je do 31. mája 2011 ...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
09.05.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov základných škôl na ulici Kežmarská, Park Angelinum a Dolina, termín podania prihlášky je do 31. mája 2011 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
09.05.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ulici Humenskej a Za priekopou, termín podania prihlášky je do 30. mája 2011 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník
09.11.2010
Magistrát mesta Košice výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník. Doklady k výberovému konaniu je potrebné doručiť do podateľne Magistrátu najneskôr do 25. novembra 2010...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  <6> 7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky