Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  6  <7> 8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na riaditeľa základnej umeleckej školy
09.05.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy Márie Hemerkovej na Hlavnej ulici v Košiciach, termín podania prihlášky je do 31. mája 2011 ...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
09.05.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov základných škôl na ulici Kežmarská, Park Angelinum a Dolina, termín podania prihlášky je do 31. mája 2011 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
09.05.2011
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ulici Humenskej a Za priekopou, termín podania prihlášky je do 30. mája 2011 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník
09.11.2010
Magistrát mesta Košice výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník. Doklady k výberovému konaniu je potrebné doručiť do podateľne Magistrátu najneskôr do 25. novembra 2010...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
29.10.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Abovská 36 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 19. novembra 2010...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
20.10.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ulici Jaltskej a Zupkovej, termín podania prihlášky: 12.11.2010 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník
04.10.2010
Magistrát mesta Košice výberové konanie na pracovnú pozíciu Komunitný sociálny pracovník. Doklady k výberovému konaniu je potrebné doručiť do podateľne Magistrátu najneskôr do 14. októbra 2010 ...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice pre mládež mesta Košice
23.09.2010
Mesto Košice, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Knižnica pre mládež mesta Košice v zmysle § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Knižnice pre mládež mesta Košice, Tajovského 9, 040 64 Košice...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
14.09.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Staničná 13 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 8. októbra 2010 ...
Výberové konanie na pozíciu psychológ
14.07.2010
Psychosociálne centrum so sídlom na Jegorovovom nám.5 v Košiciach, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu psychológ. Termín podania prihlášky je do 30. júla 2010....
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
12.07.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Trebišovská 10 v Košiciach, termín podania prihlášky je do 30. júla 2010 ...
Výberové konanie na obsadenie troch pozícií externých expertov pre projekt SufalNet4EU
28.06.2010
Mesto Košice vypisuje výberové konanie na obsadenie pozícií externých expertov z oblasti životného prostredia a z oblasti architektúry. Termín podania prihlášky je do 7. júla 2010...
Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Zoologickej záhrady Košice-Kavečany
27.05.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa Zoologickej záhrady Košice-Kavečany. Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť najneskôr do 10. júna 2010...
Výberové konanie na pracovné pozície Projektový manažér a Marketingový manažér
20.05.2010
Mesto Košice, ako zakladateľ a člen organizácie Košice – Turizmus vyhlasuje výberové konanie pre novovzniknutú organizáciu Košice – Turizmus (klaster cestovného ruchu). Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 4. jún 2010 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Popradská 86 v Košiciach
19.05.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Popradská 86, termín podania prihlášky je do 1. júna 2010...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Park mládeže 4 v Košiciach
10.05.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkciu riaditeľa Materskej školy Park mládeže 4, termín podania prihlášky je do 27. mája 2010 ...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
07.05.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov základných škôl na ulici Slobody, Trebišovskej, Jána Pavla II. a Nám. L. Novomeského, termín podania prihlášky: 31.05.2010 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
05.05.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ulici B. Němcovej, Repíkovej, Watsonovej, Bystrickej a Žiackej, termín podania prihlášky: 27.05.2010...
Výberové konanie na obsadenie miest na Odd. Útvar hlavného architekta mesta Košice
23.02.2010
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štyroch pracovných pozicií v oblasti územného plánovania, územnotechnických informácií, dopravnej a tech. infraštruktúry. Termín podania prihlášky je do 2. marca 2010 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času Domino, Popradská 86 v Košiciach
12.02.2010
Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať do 1. marca 2010...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  6  <7> 8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky