Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  6  7  <8> 9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na pracovné pozície Projektový manažér a Marketingový manažér
20.05.2010
Mesto Košice, ako zakladateľ a člen organizácie Košice – Turizmus vyhlasuje výberové konanie pre novovzniknutú organizáciu Košice – Turizmus (klaster cestovného ruchu). Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 4. jún 2010 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Popradská 86 v Košiciach
19.05.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Popradská 86, termín podania prihlášky je do 1. júna 2010...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Park mládeže 4 v Košiciach
10.05.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkciu riaditeľa Materskej školy Park mládeže 4, termín podania prihlášky je do 27. mája 2010 ...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
07.05.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov základných škôl na ulici Slobody, Trebišovskej, Jána Pavla II. a Nám. L. Novomeského, termín podania prihlášky: 31.05.2010 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
05.05.2010
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov materských škôl na ulici B. Němcovej, Repíkovej, Watsonovej, Bystrickej a Žiackej, termín podania prihlášky: 27.05.2010...
Výberové konanie na obsadenie miest na Odd. Útvar hlavného architekta mesta Košice
23.02.2010
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štyroch pracovných pozicií v oblasti územného plánovania, územnotechnických informácií, dopravnej a tech. infraštruktúry. Termín podania prihlášky je do 2. marca 2010 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času Domino, Popradská 86 v Košiciach
12.02.2010
Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať do 1. marca 2010...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Terénny sociálny pracovník
29.01.2010
Doklady k výberovému konaniu je potrebné doručiť do podateľne Magistrátu najneskôr do 12. februára 2010 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent Hlavného kontrolóra mesta Košice
28.01.2010
Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným dotazníkom je potrebné zaslať do: 15. februára 2010 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre úsek dopravy - dopravný inžinier
18.12.2009
Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným dotazníkom je potrebné zaslať do: 15. januára 2010 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent finančného riadenia podnikov
11.12.2009
Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným dotazníkom je potrebné zaslať do: 31. decembra 2009 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Centra voľného času, Popradská 86 v Košiciach
06.11.2009
Termín podania prihlášky je do 24. novembra 2009 ...
Voľba hlavného kontrolóra mesta Košice
04.11.2009
Termín ukončenia podávania prihlášok: 30. november 2009. Deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Košice je stanovený na 15. december 2009 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre úsek dopravy
19.10.2009
Prihlášku do výberového konania spolu s vyplneným osobným dotazníkom je potrebné zaslať do 28. októbra 2009 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre styk so zahraničím
13.10.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie je potrebné zaslať do 20. októbra 2009 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre marketing
10.09.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie je potrebné zaslať do 16. septembra 2009...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent špeciálneho stavebného úradu
17.07.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie je potrebné zaslať do 1. augusta 2009...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  6  7  <8> 9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky