Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  6  7  8  <9> 10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre programovanie a strategické koncepcie
01.04.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie je potrebné zaslať do 10. apríla 2009...
Výberové konania na riaditeľov základných škôl
02.04.2009
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov základných škôl na ulici Družicovej, Fábryho, Jenisejskej, Krosnianskej č. 2 a č. 4, termín podania prihlášky: 30. 04. 2009...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Asistent terénneho sociálneho pracovníka
24.03.2009
Doklady k výberovému konaniu je potrebné doručiť do podateľne Magistrátu najneskôr do 5. apríla 2009. Pohovor sa uskutoční 6. apríla 2009 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Terénny sociálny pracovník
24.03.2009
Doklady k výberovému konaniu je potrebné doručiť do podateľne Magistrátu najneskôr do 5. apríla 2009. Pohovor sa uskutoční 6. apríla 2009 ...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
17.03.2009
Magistrát mesta Košice vyhlasuje výberové konania na funkcie riaditeľov niektorých materských škôl vo viacerých mestských častiach, termín podania prihlášky: 03. 04. 2009 ...
Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Vedúci/a oddelenia dopravnej a technickej infraštruktúry
18.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu Referent pre správu komunikácie mestskej časti Staré mesto
18.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Vedúci/a referátu metodiky účtovania a konsolidácie
13.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Vedúci/a finančného oddelenia
13.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Referent legislatívneho referátu
13.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Vedúci/a referátu programového rozpočtu a strat. financovania
13.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na na pracovnú pozíciu Referent programového rozpočtu a strategického financovania
13.02.2009
Vyplnený dotazník uchádzača o zamestnanie zašlite do 27. februára 2009...
Výberové konanie na pracovné miesto „samostatný referent pre prekopávky“
12.01.2009
Žiadosť je potrebné zaslať do 20. januára 2009 ...
Výberové konanie na obsadenie miesta "Referent úseku dopravy" na oddelení Útvar hlavného architekta mesta Košice
22.12.2008
Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať v termíne do 20.1.2009 ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28, Košice
09.09.2008
Termín podania prihlášky: 29. september 2008...
Výberové konanie na obsadenie 2 funkčných miest Referent urbanisticko – architektonických koncepcií
18.07.2008
Prihlášku do výberového konania je potrebné zaslať v termíne do 20. augusta 2008 ...
Ponuka voľného pracovného miesta v Informačnom centre mesta Košice
16.07.2008
Žiadosť je potrebné zaslať do 15.8.2008...Prvá  Predchádzajúca  1  2  3  4  5  6  7  8  <9> 10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky