Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Výzva na predkladanie ponúk - majetkovopráv. usporiadanie pozemkov pre stavbu obchvatovej komunikácie ZOO - Kavečany
15.05.2018
Predmet zákazky: „Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov za účelom realizácie stavby „Obchvatová komunikácia ZOO – Kavečany“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 22.05.2018, do 10.00 hod. ...
Výzva na predkladanie ponúk - ÚPN-Z Košice – Lorinčík
09.05.2018
Predmet zákazky: „Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Košice – Lorinčík 2018“ - spracovateľ. Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 18.05.2018, do 09.00 hod. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesač.) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
04.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 18.05.2018 (vrátane) do 12:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obch. priestorov Historickej radnice
04.05.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 18.05.2018 (vrátane) do 12:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - ÚPN-Z Košice – Šebastovce
25.04.2018
Predmet zákazky: „Územný plán zóny Košice – Šebastovce“ - obstarávateľ. Termín na predloženie dokladov a ponuky je: do 02.05.2018, do 09.00 hod. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
12.04.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 26.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice v Košiciach
12.04.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 26.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice
22.03.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie obchodných priestorov Historickej radnice. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
22.03.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.04.2018 (vrátane) do 15:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Uzamykateľné kontajnerovisko na ul. Škultétyho, Košice
19.03.2018
Názov predmetu zákazky: „Uzamykateľné kontajnerovisko na ul. Škultétyho, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 04.04.2018 do 08:00 hod....
Dobrovoľná dražba majetku mesta Košice
15.03.2018
Dátum a miesto otvorenia dražby: 24.04.2018 o 9.00 hod. Termíny obhliadok:04.04.2018 a 11.04.2018 o 10.00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk
02.03.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebné práce pre stavbu: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 12.03.2018 do 10:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
01.03.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. Súťažný návrh je potrebné doručiť v uzavretej obálke na BPMK, Južné ...
Výzva na predkladanie ponúk
26.02.2018
Názov predmetu zákazky: „ Stavebné práce pre stavbu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: do 07.03.2018, do 10.00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk
19.02.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebné práce pre stavbu „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: do 27.02.2018, do 10.00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2018
Názov predmetu zákazky: „Územný plán zóny Košice – Šebastovce" - obstarávateľ. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 22.02.2018 do 10:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk
09.02.2018
Názov predmetu zákazky: „Mestský park, Košice - Detské ihrisko do 6 rokov“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 19.02.2018 do 10:00 hod. ZMENA TERMÍNU - nový termín na predloženie dokladov a ponuky je do 26.02.2018 do 10.00 hod. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie nehnuteľného majetku meštiansky dom Hrnčiarska 21 v nájme BPMK, s.r.o.
29.01.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie nehnuteľného majetku meštiansky dom Hrnčiarska 21 v nájme BPMK, s.r.o.. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 12.02.2018 (vrátane) do 12:00 hod...
Oznámenie o ZRUŠENÍ časti obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice resp. na nehnuteľný majetok v nájme BPMK, s.r.o.
25.01.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. RUŠÍ časť obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie podnájomnej zmluvy na remeselnícky dom na Hrnčiarskej ulici č. 21 v Košiciach vyhlásenú 10.01.2018...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
24.01.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 07.02.2018 (vrátane) do 15:30 hod....Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky