Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 1977/2, Bulharská, Kórejská ul. v MČ Košic
13.08.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 1977/2, Bulharská, Kórejská ul. v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krovitých porastov : na parc. č. 4133/1, 4136/3, (81
10.08.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a krovitých porastov : na parc. č. 4133/1, 4136/3, (8166) ulica Kustrova, Košice I – Sever, k. ú. Severné mesto ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub bližšie neurčenej dreviny Watsonova – Mánesova v Košiciach
02.08.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: výrub bližšie neurčenej dreviny na parcele č.: 2147/2 k. ú. Severné Mesto...
Konanie o určení starého vozidla
02.08.2018
Motorové vozidlo Citroen ZX EČV KE 072BK (VIN VF7N2C50002C54993) - oznámenie o začatí správneho konania - oznamované formou verejnej vyhlášky...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krovitých porastov : na parc. č. 7929, 7930 križovat
19.07.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a krovitých porastov : na parc. č. 7929, 7930 križovatka ulíc Golianova a Ukrajinská v Košiciach ...
Územný plán zóny Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta
16.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán zóny Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“ ...
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce
13.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 11.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce“ ...
Retail park Bardejovská, Košice
13.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 11.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Retail park Bardejovská, Košice“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 7039/4, 7039/7, Jazdecká č. 8, v MČ Košic
11.07.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 7039/4, 7039/7 Jazdecká ul. v Košiciach ...
Územný plán zóny Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I
10.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán zóny Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I“ ...
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018
04.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 03.07.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 6946/27 katastrálne územie Severné Mesto
03.07.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na parcele č.:6946/27 k. ú. Severné Mesto...
Územný plán zóny Šebastovce
03.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 02.07.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny – Košice - Šebastovce“ ...
Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550-29.900
02.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 29.06.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,55 – 29,90“ ...
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
20.06.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.06.2018 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania správy o hodnotení: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“ ...
Územný plán obce Belža
20.06.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 15.06.2018 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu, Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Belža“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1871/46 katastrálne územie Terasa
13.06.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 11 ks drevín rastúcej na parcele č.:1871/46 k. ú. Terasa...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 5139/17, Benediktínska ul. v MČ Košice – K
11.06.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 5139/17, Benediktínska ul. v Košiciach ...
Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar
06.06.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 04.06.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Rozšírenie zberovej kapacity zariadenia na zber odpadov - Bočiar“...
Územný plán mesta Košice
25.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 23.05.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Správa o hodnotení“: „Územný plán mesta Košice“...



Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  



Mestské podniky