Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na ulici Rumanova č.16 v Košiciach
12.02.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele č.:2356 k. ú. Stredné mesto na ulici Rumanova č.16 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : na parc. č. 1592/18, 1592/20 Galaktická ulica, v MČ
07.02.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1592/18, 1592/20 v Košiciach...
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena
02.02.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 31.01.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o ZMENE strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“ ...
Územný plán zóny Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017
30.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 29.01.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice – Barca, Zmeny a doplnky 2017“ ...
Prístavba výrobnej haly SO 01.A
30.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 25.01.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Prístavba výrobnej haly SO 01.A“ MČ Košice – Barca, priemyselná zóna letiska ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub krov : na parc. č. 534/9 Moldavská cesta v MČ Košice –Juh
26.01.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu krov : na parc. č. 534/9 v Košiciach...
Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9
23.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.01.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Betonáreň IS Košice, Magnezitárska 9“...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice-podnet
19.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.01.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený podnet navrhovanej činnosti: „Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice-podnet“ k.ú. Košice – Skladná, Košice I ...
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017
18.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 16.01.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 3931, Cimborkova ul. č. 27, kat. územie Seve
17.01.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 3931, Cimborkova č. 27 v Košiciach ...
Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD
15.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 10.01.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1108/1 lokalita Zdoba, kat. územie Košická N
12.01.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1108/1, lokalita Zdoba v Košiciach...
Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
10.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 08.01.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2017“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 3886/7, Dopravná 12 v MČ Košice – Sídlisk
04.01.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 3886/7, Dopravná 12 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 2927, Krosnianska č. 61 a 63 v MČ Košice
03.01.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2927, na Krosnianska č. 61 a 63 v Košiciach...
Zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu – Pri hati, Košice
28.12.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.12.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice“ ...
Parkovací dom VSD na Staničnom námestí
28.12.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.12.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Parkovací dom VSD na Staničnom námestí“ ...
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020
28.12.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.12.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu- Správa o hodnotení: „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020“ ...
Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047
28.12.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.12.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený: „Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Staré mesto
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 4 ks drevín rastúcich na uliciach: Pajorova č.4 a Čsl. Armády 11 -17 v Košiciach...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky