Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  Nasledujúca  Posledná strana  


Petícia za zrušenie stavebného povolenia na výstavbu 12-ich parkovacích miest v k.ú. Skladná Košice
20.07.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície obyvateľov z ul. Ludmanskej a Palárikovej za okamžité zrušenie stavebného povolenia na výstavbu 12-ich parkovacích miest na parc. č. 2496/4, 2496/5, 2496/8 a 2496/10 v k.ú. Skladná Košice....
Petícia za opravu komunikácie a chodníka po rekonštrukcii SPP - Česká ulica
18.07.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za opravu komunikácie a chodníkov na Českej ulici po rekonštrukčných prác podzemných plynových rozvodov spoločnosťou SPP distribúcia a.s. Košice....
Petícia proti výstavbe 9. poschodového domu na ul. Kpt. Nálepku v Košiciach
18.07.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov - obyvateľov bytového domu Československej armády č. 12, 14 a 16 proti výstavbe 9. poschodového domu na ulici kpt. Nálepku v Košiciach....
Petícia vlastníkov bytov a NP bytového domu Bauerova 3 a 5 Košice za opravu prístupových schodov
21.11.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície vlastníkov bytov a NP bytového domu Bauerova 3 a 5 Košice za opravu prístupových schodov zo zadnej časti bytového domu...
Petícia za zmenu podmienok parkovania na ulici Němcovej v Košiciach a zároveň za vytvorenie nových parkovacích miest na ulici Němcovej a bezprostrednom okolí
25.10.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov, ktorí obývajú obytné domy na ulici Němcovej 2 až 24 za zmenu podmienok parkovania ...
Petícia za zriadenie materskej školy v Spoločenskom dome na Opatovskej ceste 137
11.10.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov MČ Košice - Vyšné Opátske za zriadenie materskej školy v Spoločenskom dome na Opatovskej ceste 137....
Petícia proti vybudovaniu vonkajšieho osvetlenia na futbalovom ihrisku v Barci
23.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle petíciu proti vybudovaniu vonkajšieho osvetlenia na futbalovom ihrisku v Barci ...
Petícia majiteľov garáží na Železníkoch medzi ulicami Ostravská a Alejová za výrub nebezpečne naklonených stromov
23.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície majiteľov garáží na Železníkoch medzi ulicami Ostravská a Alejová za výrub nebezpečne naklonených stromov...
Petícia proti rozšíreniu parkovacích možností - ul. Obrody Košice
01.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície spoluvlastníkov bytových domov na ul. Tr. SNP č. 34,36,38,40,42 a 44 proti rozšíreniu parkovacích možností na ul. Obrody Košice...
Petícia občanov proti výstavbe parkovacích miest na úkor zelene
01.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle petíciu občanov proti výstavbe parkovacích miest na zeleni v blízkosti obytného domu na Karpatskej, Haviarskej a Magurskej ulici...
Petícia za zachovanie existujúcej komunikácie
01.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície obyvateľov terasových domov na Belanskej ulici za zachovanie existujúcej komunikácie ...
Petícia za výstavbu ľavostranného chodníka na ul. Dunajská
01.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov bývajúcich na ul. Lomonosovova 2 - 38 za výstavbu ľavostranného chodníka na ul. Dunajská....
Petícia občanov za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
17.07.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach...
Petícia proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore medzi bytovými domami na uliciach Letná, Komenského a Park Angelinum
27.06.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košive zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore na parcelách č. 202/1 a 182/1 medzi bytovými domami na uliciach Letná...
Petícia proti umiestneniu stavby bytového domu a za zmenu územnoplánovacej dokumentácie
04.05.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti umiestneniu stavby bytového domu v "IBV III Kaštiel" a za zmenu územnoplánovacej dokumentácie územia, v ktorom má byť stavba bytového domu umiestnená ...
Petícia občanov za výrub nebezpečne naklonených stromov medzi ulicami Ostravská a Alejová
04.05.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výrub nebezpečne naklonených stromov medzi ulicami Ostravská a Alejová...
Petícia za vyriešenie parkovania občanov – vlastníkov bytov na ulici Turgenevova v Košiciach
04.05.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za vyriešenie parkovania občanov – vlastníkov bytov na ulici Turgenevova 23,25,27,29,31 a 33 v Košiciach...
Petícia vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach "Za odstránenie steny ihriska"
01.02.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnm práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach "Za odstránenie steny ihriska"....
Petícia za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach
23.01.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach. ...
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5
09.01.2017
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5 - zrušenie novovzniknutého dopravného obmedzenia pri výjazde z parkoviska ...Prvá  <1> 2  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky