Deň mesta Košice

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58 v Košiciach
10.09.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58, 040 17 Košice. Termín podania prihlášky: 28. september 2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach
10.09.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28, Košice. Termín podania prihlášky je do 3. októbra 2018...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Koši
23.07.2018
PRIMÁTOR MESTA KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje V Ý B E R O V É K O N A N I E na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice ...
Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach
25.06.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach: MŠ Dénešova 53 a MŠ Šafárikova trieda 4. Termín podania prihlášky: 13. júl 2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu v Košiciach
10.05.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice. Termín podania prihlášky je do 4. júna 2018...
Výberové konanie na funkcie riaditeľov dvoch materských škôl
10.05.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov dvoch materských škôl v Košiciach: MŠ Kežmarská 46 a MŠ Trebišovská 11. Termín podania prihlášky: 31. máj 2018...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
02.05.2018
Primátor mesta KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16, Košice ...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1 v Košiciach
06.04.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, Košice. Termín podania prihlášky je do 27. apríla 2018 ...
Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto pracovníka KC
02.03.2018
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 16.03.2018 do konca pracovnej doby. ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre účtovníctvo na zastupovanie počas MD
21.02.2018
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre účtovníctvo na zastupovanie počas MD. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 02.03.2018...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre technický úsek
21.02.2018
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre technický úsek. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 02.03.2018...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre životné prostredie
17.01.2018
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre životné prostredie. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.01.2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
18.12.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16, Košice. Termín podania prihlášky je do 12. januára 2018...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA KOŠICE
18.12.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Hlavný architekt mesta Košice. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.01.2018...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre cestnú svetelnú signalizáciu
22.11.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Referent pre cestnú svetelnú signalizáciu. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 8.12.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD
16.11.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 25.11.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre cestný správny orgán - na zastupovanie počas MD
14.11.2017
Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE CESTNÝ SPRÁVNY ORGÁN - na zastupovanie počas MD Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do : 22.11.2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
03.11.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Tomášikova 31, Košice. Termín podania prihlášky je do 28. novembra 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
18.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Drábova 3, Košice. Termín podania prihlášky: 11. október 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školskej jedálne
12.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Bernolákova 16, Košice. Termín podania prihlášky: 13. október 2017...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  Mestské podniky