Utorok, 12. December 2017

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre cestnú svetelnú signalizáciu
22.11.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Referent pre cestnú svetelnú signalizáciu. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 8.12.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD
16.11.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 25.11.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre cestný správny orgán - na zastupovanie počas MD
14.11.2017
Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE CESTNÝ SPRÁVNY ORGÁN - na zastupovanie počas MD Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do : 22.11.2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
03.11.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Tomášikova 31, Košice. Termín podania prihlášky je do 28. novembra 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
18.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Drábova 3, Košice. Termín podania prihlášky: 11. október 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školskej jedálne
12.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Bernolákova 16, Košice. Termín podania prihlášky: 13. október 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy
11.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Lidické námestie 18 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 29. septembra 2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí
08.09.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 22.09.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
30.08.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov - na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 14.09.2017 ...
Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC
21.08.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.09.2017 o 09.00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, Košice – Luník IX . Pri výberovom konaní sa uchádzači preukážu občianskym preukazom....
Výberové konanie na pracovné miesta - odborný pracovník a pracovník komunitného centra
28.07.2017
Mesto Košice ako poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesta: odborný pracovník a pracovník komunitného centra. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.08.2017 do konca pracovnej doby....
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre urbanizmus a architektúru
18.07.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre pre urbanizmus a architektúru - na zastupovanie počas RD (obsadzované dve pracovné miesta). Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.07.2017 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok
29.06.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre pre územné plánovanie a stavebný poriadok. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 14.07.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí
26.06.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 07.07.2017...
Výberové konania na funkcie riaditeľov školských jedální
13.06.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov troch školských jedální v Košiciach: ŠJ Bernolákova 16, ŠJ Kežmarská 28 a ŠJ Trebišovská 10. Termín podania prihlášky: 3. júl 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Strediska služieb škole
09.06.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Strediska služieb škole, Trieda SNP 48/A v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 30. júna 2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
22.05.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov - na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 05.06.2017 ...
Výberové konanie na pozíciu PROFESIONÁLNY RODIČ
12.05.2017
Psychosociálne centrum, Löfflerova 2, 040 01 Košice, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu profesionálny rodič. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 28. 05. 2017...
Výberové konania na riaditeľov materských škôl
04.05.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov siedmych materských škôl v Košiciach: MŠ Azovská 1, MŠ Palárikova 22, MŠ Budanova 6, MŠ Družicová 5, MŠ Hronská 7, MŠ Povstania českého ľudu 11 a MŠ Zuzkin park 2. Termín podania prihlášky: 26. máj 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
04.05.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 26. mája 2017...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana