Streda, 23. Máj 2018

Archív


Text: Kategória: Rok:
Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana  


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1 v Košiciach
06.04.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Poľná 1, Košice. Termín podania prihlášky je do 27. apríla 2018 ...
Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto pracovníka KC
02.03.2018
Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 16.03.2018 do konca pracovnej doby. ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre účtovníctvo na zastupovanie počas MD
21.02.2018
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre účtovníctvo na zastupovanie počas MD. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 02.03.2018...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre technický úsek
21.02.2018
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre technický úsek. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 02.03.2018...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre životné prostredie
17.01.2018
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre životné prostredie. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.01.2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
18.12.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Bernolákova 16, Košice. Termín podania prihlášky je do 12. januára 2018...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA KOŠICE
18.12.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Hlavný architekt mesta Košice. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 15.01.2018...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre cestnú svetelnú signalizáciu
22.11.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Referent pre cestnú svetelnú signalizáciu. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 8.12.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD
16.11.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu Referent pre agendu verejnej správy - na zastupovanie počas MD. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 25.11.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre cestný správny orgán - na zastupovanie počas MD
14.11.2017
Mesto Košice, TR. SNP 48/A, 040 11 Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu: REFERENT PRE CESTNÝ SPRÁVNY ORGÁN - na zastupovanie počas MD Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do : 22.11.2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
03.11.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Tomášikova 31, Košice. Termín podania prihlášky je do 28. novembra 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa základnej školy
18.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Drábova 3, Košice. Termín podania prihlášky: 11. október 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školskej jedálne
12.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Bernolákova 16, Košice. Termín podania prihlášky: 13. október 2017...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy
11.09.2017
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Lidické námestie 18 v Košiciach. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 29. septembra 2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí
08.09.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre modernizáciu električkových tratí. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 22.09.2017...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov
30.08.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre tvorbu a implementáciu projektov - na zastupovanie počas materskej dovolenky. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 14.09.2017 ...
Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC
21.08.2017
Výberové konanie sa uskutoční dňa 11.09.2017 o 09.00 hod. v priestoroch Komunitného centra, Krčméryho 2, Košice – Luník IX . Pri výberovom konaní sa uchádzači preukážu občianskym preukazom....
Výberové konanie na pracovné miesta - odborný pracovník a pracovník komunitného centra
28.07.2017
Mesto Košice ako poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na pracovné miesta: odborný pracovník a pracovník komunitného centra. Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.08.2017 do konca pracovnej doby....
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre urbanizmus a architektúru
18.07.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre pre urbanizmus a architektúru - na zastupovanie počas RD (obsadzované dve pracovné miesta). Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 31.07.2017 ...
Výberové konanie na pracovnú pozíciu referent pre územné plánovanie a stavebný poriadok
29.06.2017
Mesto Košice príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu referent pre pre územné plánovanie a stavebný poriadok. Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v termíne do: 14.07.2017...Prvá  <1> 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Nasledujúca  Posledná strana