Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice


27.06.2012 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu
o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 27.8.2012 do 30.6.2013

Pozícia: Hlavná kuchárka ŠJ

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01 Košice

Kontakt:
055/6335430, email:zspa@zspa.sk

Požadované vzdelanie:
Minimálne požiadavky- Stredné odborné vzdelanie - v príslušnom odbore

Požadovaná prax:
minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 4.7.2012 na riaditeľstvo školy.
Prílohy
oznam (280,889 kB)
Aktuality Prvého mája vás detská železnica odvezie so špeciálnym bezplatným cestovným lístkom
30.04.2015
Košická detská historická železnica odštartuje v rámci osláv Dňa mesta Košice na 1. mája svoju jubilejnú už 60-tu sezónu. Dobrovoľníci z Čermeľského údolia si chcú zrod unikátnej železničky pripomenúť 60-timi podujatiami. Aktivisti zároveň očakávajú, že jubilejný rok bude vďaka podpore mesta Košice a partnerov, pre obľúbenú košickú atrakciu zlomovým....
čítaj ďalej


OZNÁMENIE – minerálny prameň Anička
29.04.2015
Oznamujeme širokej verejnosti, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia na odbernom mieste Anička 9009 Košice spoločnosťou Východoslovenská distribučná bude na tomto odbernom mieste prerušená distribúcia elektrickej energie ...
čítaj ďalej


Štartujú práce na modernizácii električkových uzlov v Košiciach
29.04.2015
Po podpise Zmluvy o dielo a odovzdaní staveniska, ktoré prebieha v týchto dňoch, sa v nasledujúcom týždni začnú stavebné práce na Modernizácii električkových uzlov z rozsahu MET v Košiciach. Hlavným zhotoviteľom stavebných prác je spoločnosť EUROVIA SK. Investorom projektu je Mesto Košice. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a štátneho rozpočtu. ...
čítaj ďalej


Zmeny v MHD od 3.mája 2015
29.04.2015
Pre začiatok rekonštrukcie uzlov električkových tratí dôjde od nedele (3.5.2015) k čiastočnej uzávierke obratiska Havlíčkova. V tejto súvislosti bude premiestnená zastávka Havlíčkova v smere do Čermeľa. Zastávka určená pre linku č. 14 a konečná pre linky x7 a x9 bude na Kostolianskej ulici (vľavo od vchodu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie). V opačnom smere sa umiestnenie zastávky nemení. Ďalšie zmeny v MHD súvisia s uzatvorením úseku Radnica Starého mesta-Zimná-Amfiteáter...
čítaj ďalejMestské podniky