Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice


27.06.2012 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu
o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 27.8.2012 do 30.6.2013

Pozícia: Hlavná kuchárka ŠJ

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01 Košice

Kontakt:
055/6335430, email:zspa@zspa.sk

Požadované vzdelanie:
Minimálne požiadavky- Stredné odborné vzdelanie - v príslušnom odbore

Požadovaná prax:
minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 4.7.2012 na riaditeľstvo školy.
Prílohy
oznam (280,889 kB)
Aktuality Košickí seniori bojovali o olympijské vavríny
12.02.2016
Jahodná pri Košiciach sa stala dejiskom druhého ročníka Zimnej olympiády seniorov mesta Košice, nad ktorou prevzal záštitu primátor Richard Raši. ...
čítaj ďalej


Primátor mesta Košice vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity
11.02.2016
Na základe pretrvávajúcej nepriaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie došlo k zaplaveniu územia z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti na území mesta Košice. ...
čítaj ďalej


Podjazd pri katastri dá Mesto Košice do poriadku
11.02.2016
Vodou zaplavovaný podjazd na Južnej triede, ktorý už dlhé roky trápi Košičanov, bude onedlho minulosťou. ...
čítaj ďalej


Situácia sa zlepšila, primátor mesta zmenil stupeň povodňovej aktivity z tretieho na druhý
11.02.2016
Z dôvodu priaznivej meteorologickej a hydrometeorologickej situácie a vykonania povodňových záchranných prác, ako aj preventívnych technických opatrení zameraných na zlepšenie odtokových pomerov a odstránení nánosov, zmiernilo sa nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia osôb a škôd na majetku....
čítaj ďalejMestské podniky