Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice


27.06.2012 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu
o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 27.8.2012 do 30.6.2013

Pozícia: Hlavná kuchárka ŠJ

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01 Košice

Kontakt:
055/6335430, email:zspa@zspa.sk

Požadované vzdelanie:
Minimálne požiadavky- Stredné odborné vzdelanie - v príslušnom odbore

Požadovaná prax:
minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 4.7.2012 na riaditeľstvo školy.
Prílohy
oznam (280,889 kB)
Aktuality Veľká modernizácia električkových tratí začne prvého augusta
30.07.2014
Prvá etapa Stavby integrovanej koľajovej dopravy (IKD) Košice v úseku od Námestia Maratónu Mieru cez Kuzmányho ulicu po Staničné námestie začne 1. augusta, práce by mali byť ukončené najneskôr do 31. júla 2015. ...
čítaj ďalej


Potulka mestom: Židovské Košice
28.07.2014
Málokedy sa dá dostať do synagóg. Tentokrát sa exkluzívne vyberieme do židovských pamiatok na dvojpotulke mestom Košice tento víkend 2. a 3. augusta 2014...
čítaj ďalej


Opravy komunikácií pokračujú na ulici Pribinova a Davida Feju
28.07.2014
Dňom 29.07.2014 sa v rámci rozsiahlych opráv komunikácií začne s frézovaním jestvujúcich vrstiev asfaltobetónu na Pribinovej ulici. Z uvedeného dôvodu budú počas stavebných prác dopravné obmedzenia na uvedenej ulici. Doprava bude riadená podľa schváleného projektu dopravného značenia s čiastočnými uzávierkami. ...
čítaj ďalej


Spolu „Za čisté Košice“
22.07.2014
Všetci ľudia, ktorým záleží na čistejších a krajších Košiciach sú srdečne vítaní na júlovom upratovaní. Kultúrna asociácia Nová Akropolis organizuje po sérií vydarených ekologických aktivít (Lesopark na Furči, Borovicový háj)opätovné čistenie lokality nad Popradskou ulicou a stromového porastu pod Wuppertalskou. Zapojiť sa môžu všetci dobrovoľníci, ktorým nie je pomoc prírode cudzia a ktorí chcú urobiť správnu vec. ...
čítaj ďalejMestské podniky