Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice


27.06.2012 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu
o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 27.8.2012 do 30.6.2013

Pozícia: Hlavná kuchárka ŠJ

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01 Košice

Kontakt:
055/6335430, email:zspa@zspa.sk

Požadované vzdelanie:
Minimálne požiadavky- Stredné odborné vzdelanie - v príslušnom odbore

Požadovaná prax:
minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 4.7.2012 na riaditeľstvo školy.
Prílohy
oznam (280,889 kB)
Aktuality Prepojovacia komunikácia Popradská – Gemerská je už sprejazdnená
16.12.2014
Mesto Košice na dokončenej stavbe v rámci poslednej etapy „Prepojovacej komunikácie Popradská - Gemerská, Košice 4. etapa“ v utorok 16. decembra sprevádzkovalo obojsmernú dopravu. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice pokračuje v záchrane kultúrneho dedičstva
10.12.2014
Pri rekonštrukcii Immaculaty realizovanej MČ Košice – Staré Mesto v r. 1996-1998 zostali z finančných dôvodov nedokončené aj tri historické reliéfy s názvami „Hlad“, „Vojna“ a „Mor“ od Juraja Immerwohla. Mesto Košice, ktoré je terajším vlastníkom celého „Súsošia“ sa rozhodlo pokračovať v začatých rekonštrukčných prácach, preto sa obrátilo na Nadáciu VÚB o podporu projektu „Vyhotovenie kópie troch historických reliéfov na Súsoší Immaculata “. ...
čítaj ďalej


Primátor mesta prevzal záštitu nad XVII. Večerom národnostných menšín
05.12.2014
Pod záštitou primátora Mesta Košice Richarda Rašiho začne v sobotu (6. 12. 2014) o 17.30 hod. vo Veľkej sále Historickej radnice na Hlavnej 59 už XVII. Večer národnostných menšín. ...
čítaj ďalej


Oznámenie o podávaní návrhov na udelenie verejných ocenení
03.12.2014
Každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice sa udeľujú verejné ocenenia „Cena mesta Košice" a „Cena primátora mesta". Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať mestské časti, poslanecké kluby, vedecké, športové a umelecké inštitúcie a iné právnické osoby so sídlom na území mesta Košice. ...
čítaj ďalejMestské podniky