Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice


27.06.2012 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu
o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 27.8.2012 do 30.6.2013

Pozícia: Hlavná kuchárka ŠJ

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01 Košice

Kontakt:
055/6335430, email:zspa@zspa.sk

Požadované vzdelanie:
Minimálne požiadavky- Stredné odborné vzdelanie - v príslušnom odbore

Požadovaná prax:
minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 4.7.2012 na riaditeľstvo školy.
Prílohy
oznam (280,889 kB)
Aktuality Oznam
28.01.2015
Mesto Košice realizuje v súčasnosti rôzne druhy dopravných prieskumov za účelom spracovania strategického dokumentu mesta „Stratégia rozvoja dopravy“ financovaného z Operačného programu doprava, ktorý prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie v meste Košice. ...
čítaj ďalej


Zmena organizácie dopravy v meste
28.01.2015
Mesto Košice v súvislosti s projektom: „Stavby IKD Košice, Námestie maratónu mieru – Staničné námestie“ oznamuje, že dňom 1.februára 2015 dôjde k výraznému obmedzeniu dopravy v centre mesta a zároveň sa uskutoční zmena organizácie dopravy....
čítaj ďalej


Na Novoročnom koncerte rozdelili výťažok Primátorského punču
26.01.2015
V nedeľu sa v priestoroch Historickej radnice konal Novoročný koncert Mesta Košice s výstižným názvom Košická rozprávková pošta. Tradičné podujatie opäť po roku na jeden deň otvorilo svoje dvere, aby rozdelilo výťažok z Primátorského punču tým, ktorí ho najviac potrebujú. ...
čítaj ďalej


Lexikón Košičanov predstaví významné osobnosti
23.01.2015
Na košické osobnosti sa už viac nezabudne. Advokáti, obchodníci, novinári, maliari, lekári, tí všetci sa stali súčasťou výnimočného diela, ktoré svojím rozsahom a spracovaním nemá obdobu na Slovensku ani v Európe. Prvý diel Lexikónu Košičanov uviedli do života vo štvrtok 22. januára v historickej sále Východoslovenskej galérie. ...
čítaj ďalejMestské podniky