Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice


27.06.2012 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu
o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 27.8.2012 do 30.6.2013

Pozícia: Hlavná kuchárka ŠJ

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01 Košice

Kontakt:
055/6335430, email:zspa@zspa.sk

Požadované vzdelanie:
Minimálne požiadavky- Stredné odborné vzdelanie - v príslušnom odbore

Požadovaná prax:
minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 4.7.2012 na riaditeľstvo školy.
Prílohy
oznam (280,889 kB)
Aktuality Primátorovi záleží na tom, aby centrum mesta žilo naďalej
28.09.2016
Vedenie mesta Košice nesúhlasí so skrátením otváracích hodín letných terás v Starom meste a nepodporuje ho. Nepovažuje za správne rozhodnutie poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Staré mesto, ktorí schválili miestne všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého majú otváracie hodiny letných terás na Hlavnej ulici končiť o 23:30 hod. a v ostatných častiach Starého mesta o 22:00 hod. ...
čítaj ďalej


Oznámenie o uzávierke komunikácie
28.09.2016
Z dôvodu opravy železničného priecestia na Rampovej ulici bude v dňoch 03.10.2016 - 28.10.2016 úplne uzatvorené uvedené železničné priecestie ...
čítaj ďalej


Uzávierky komunikácií počas Medzinárodného maratónu mieru
28.09.2016
Z dôvodu konania športového podujatia „93. ročník Medzinárodného maratónu mieru“. budú uzatvorené miestne komunikácie nasledovne:...
čítaj ďalej


Mestská hromadná doprava počas Bielej noci a Medzinárodného maratónu mieru
28.09.2016
V sobotu 1. októbra 2016 sa v centre Košíc a na Detskej železnici uskutoční medzinárodný umelecký projekt – Biela noc. Tento prestížny festival si dáva za cieľ predstaviť širokej verejnosti súčasné formy umenia. ...
čítaj ďalejMestské podniky