Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - ZŠ Park Angelinum 8, Košice


27.06.2012 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu
o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 27.8.2012 do 30.6.2013

Pozícia: Hlavná kuchárka ŠJ

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola , Park Angelinum 8, 040 01 Košice

Kontakt:
055/6335430, email:zspa@zspa.sk

Požadované vzdelanie:
Minimálne požiadavky- Stredné odborné vzdelanie - v príslušnom odbore

Požadovaná prax:
minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov
4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou, alebo osobne do 4.7.2012 na riaditeľstvo školy.
Prílohy
oznam (280,889 kB)
Aktuality Potulky mestom: ŽENY A KOŠICE
02.03.2015
To najzaujímavejšie o ženách v histórii mesta a o pamiatkach venovaných ženám v meste Košice, sa dozviete na najbližšej potulke mestom tento víkend 7. a 8. marca 2015...
čítaj ďalej


Oznam
27.02.2015
Mesto Košice zrealizuje v najbližších dňoch 3 dopravné prieskumy potrebné pre spracovanie „Stratégie dopravy a dopravných stavieb pre mesto Košice“ ( časť „Generelu dopravy“)....
čítaj ďalej


Zmena organizácie dopravy v križovatke Žižkova – Štúrova - Kuzmányho
27.02.2015
Od nedele (1. 3. 2015) dôjde v rámci modernizácie košických električkových tratí k ďalším dopravným zmenám. Žižkova ulica bude zjednosmernená v krátkom úseku od Štúrovej po parkovisko Žižkova, výjazd zo Žižkovej smerom na Moldavskú a Štúrovu bude zrušený....
čítaj ďalej


Košice oficiálne predstavili logo Európske mesto športu 2016
23.02.2015
Mesto Košice počas slávnostného galavečera šiesteho ročníka vyhlásenia ankety Športová osobnosť Košíc predstavilo oficiálne logo súvisiace s kandidatúrou na Európske mesto športu (EMŠ) 2016. Lajtmotívom loga je bežiaci muž, vyjadrujúci tak hlavnú ideu projektu, aktivovať pohybom čo najpočetnejší okruh občanov mesta všetkých vekových kategórií. Štylizovaná bežiaca postava sa nachádza nad textom „Košice 2016“, pod ním je doplnkový text „KANDIDÁT NA EURÓPSKE MESTO ŠPORTU“, respektíve „EURÓPSKE MEST...
čítaj ďalejMestské podniky