Deň mesta Košice

Celomestské oslavy Dňa učiteľov


03.04.2014 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Pri príležitosti tohtoročného Dňa učiteľov sa dňa 31. marca 2014 o 10:00 hod. uskutočnili celomestské oslavy Dňa učiteľov za účasti vzácnych hostí, starostov mestských častí, riaditeľov, ocenených pedagógov a zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice.

Slávnostné ocenenie pedagógov primátorom mesta sa uskutočnilo v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach.

Mesto Košice a Oddelenie strategického rozvoja, referát školstva, športu a mládeže MMK považuje Deň učiteľov za sviatok vzdelávania a múdrosti. Ide o príležitosť poďakovať z úrovne Mesta Košice všetkým, ktorí znalosťami, obetou a trpezlivosťou formujú človeka a spoločnosť.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.
Prílohy
ocenení (186,289 kB)
fotogaléria 1. časť (3247,42 kB)
fotogaléria 2. časť (2051,07 kB)
Obrázky

obr.1

(2038,372 kB)

obr. 2

(1714,696 kB)

obr. 3

(1101,018 kB)

obr. 4

(1666,438 kB)

obr. 5

(1736,794 kB)

obr. 6

(1678,542 kB)

Mestské podniky