Deň mesta Košice

ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice


10.06.2015 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
Nám. L. Novomeského 2
040 01 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ/ľka výtvarnej výchovy – etickej výchovy

Podkategória pedagog. zamestnanca:
učiteľ/ľka pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačná požiadavka:
aprobačné predmety VYV, ETV, iba presne uvedená kombinácia

Požadované doklady:
životopis zaslaný e-mailom

Iné požiadavky:
min 2. roky praxe uvedených aprobačných predmetov na ZŠ,
zdravotná spôsobilosť,

ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania:
na zastupovanie počas MD od 2.9.2015

Informácie na tel.: 0911 215 911
e-mail: lnovo@centrum.sk


V Košiciach 9.6.2015

RNDr. Martin Kotlár, PhD.
riaditeľ školy


Aktuality Košice sa aj tento rok zapoja do Hodiny zeme
21.03.2018
Mesto Košice sa zapojí do celosvetovej akcie Hodina zeme. Osvetlenie na viacerých uliciach v meste bude v sobotu 24. marca na hodinu vypnuté. V čase od od 20.30 do 21.30 hod. zhasne aj dominanta Košíc- Dóm sv. Alžbety. ...
čítaj ďalej


Povinná deratizácia na území mesta Košice
21.03.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov...
čítaj ďalej


O Z N A M
21.03.2018
Daňový úrad Košice oznamuje, že občania budú mať možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov aj mimo sídla DÚ (Železničná č.1) v dňoch 26.3. až 3.4.2018 na Magistráte mesta Košíc (Tr. SNP 48/A, v priestoroch klientskej zóny) ...
čítaj ďalej


Na Seniorskej hviezde sa predstavilo 15 súborov
19.03.2018
Seniori v Košiciach predviedli svoje tanečné a spevácke umenie na nesúťažnej prehliadke s názvom Seniorská hviezda. V priestoroch Kasární/Kulturparku sa predstavilo celkovo pätnásť súborov z deviatich mestských častí....
čítaj ďalejMestské podniky