Deň mesta Košice

ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice


10.06.2015 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice
Nám. L. Novomeského 2
040 01 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ/ľka výtvarnej výchovy – etickej výchovy

Podkategória pedagog. zamestnanca:
učiteľ/ľka pre nižšie stredné vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Kvalifikačná požiadavka:
aprobačné predmety VYV, ETV, iba presne uvedená kombinácia

Požadované doklady:
životopis zaslaný e-mailom

Iné požiadavky:
min 2. roky praxe uvedených aprobačných predmetov na ZŠ,
zdravotná spôsobilosť,

ovládanie štátneho jazyka

Nástup do zamestnania:
na zastupovanie počas MD od 2.9.2015

Informácie na tel.: 0911 215 911
e-mail: lnovo@centrum.sk


V Košiciach 9.6.2015

RNDr. Martin Kotlár, PhD.
riaditeľ školy


Aktuality V Košiciach pribudne viac ako 1100 pracovných miest
18.06.2018
V piatok minulý týždeň bol v priemyselnom parku slávnostne otvorený nový výrobný závod spoločnosti Minebea, ktorý bude zameraný na výrobu mechatronických pohonných zariadení a elektromotorov pre priemysel, vrátane automobilového, ako i na výrobu špeciálnych elektromechanických výrobkov. Súčasťou podniku bude aj vývojové a výskumné centrum. Spustenie výroby sa plánuje v niekoľkých etapách....
čítaj ďalej


Netradičná karička 2018 s unikátnym pokusom o slovenský rekord
18.06.2018
Vo štvrtok 21. júna popoludní - v najdlhší deň roka - sa udeje veľká tancovačka na Hlavnej. Nácvikmi sa na ňu týždne pripravovalo takmer tisíc ľudí z radov širokej verejnosti. Na Karičku slnovratu 2018 prídu základné, stredné školy, ZUŠ, folklórne kolektívy, skupinoví nadšenci i jednotlivci. ...
čítaj ďalej


Dopravné obmedzenia na Popradskej ulici
15.06.2018
Od pondelka 18. júna do nedele 24. júna 2018 bude obmedzená doprava na Popradskej ulici pred križovatkou s Bardejovskou ulicou. Dôvodom je odstránenie havarijného stavu vozovky na tomto úseku. ...
čítaj ďalej


Hasičský a záchranný zbor v Košiciach vyhlásil „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“
15.06.2018
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Košiciach dnes (15. 6. 2018) vyhlásilo „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom, a na lesných pozemkoch“ v územnom obvode okresov Košice I až IV a Košice – okolie, od 15. 6. 2018 od 15.00 hod., do odvolania....
čítaj ďalejMestské podniky