Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - MŠ Galaktická 9, 040 12 Košice


12.06.2015 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Voľné pracovné miesto - MŠ Galaktická 9, 040 12 Košice


V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Termín nástupu: 2. september 2015

Na dobu určitú: zastupovanie PN, následne materskej a rodičovskej dovolenky

Kategória: učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Kvalifikačné predpoklady
: - úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola Galaktická 9, 040 12 Košice

Kontakt: 055/7294092, 0918 276 187, ms.galakticka@netkosice.sk


Všetky potrebné doklady zaslať poštou alebo osobne do 17.06. 2015 na riaditeľstvo školy.Mgr. Anna Magdošková
riaditeľka školy

Aktuality Košice sa aj tento rok zapoja do Hodiny zeme
21.03.2018
Mesto Košice sa zapojí do celosvetovej akcie Hodina zeme. Osvetlenie na viacerých uliciach v meste bude v sobotu 24. marca na hodinu vypnuté. V čase od od 20.30 do 21.30 hod. zhasne aj dominanta Košíc- Dóm sv. Alžbety. ...
čítaj ďalej


Povinná deratizácia na území mesta Košice
21.03.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov...
čítaj ďalej


O Z N A M
21.03.2018
Daňový úrad Košice oznamuje, že občania budú mať možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov aj mimo sídla DÚ (Železničná č.1) v dňoch 26.3. až 3.4.2018 na Magistráte mesta Košíc (Tr. SNP 48/A, v priestoroch klientskej zóny) ...
čítaj ďalej


Na Seniorskej hviezde sa predstavilo 15 súborov
19.03.2018
Seniori v Košiciach predviedli svoje tanečné a spevácke umenie na nesúťažnej prehliadke s názvom Seniorská hviezda. V priestoroch Kasární/Kulturparku sa predstavilo celkovo pätnásť súborov z deviatich mestských častí....
čítaj ďalejMestské podniky