Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - MŠ Galaktická 9, 040 12 Košice


12.06.2015 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Voľné pracovné miesto - MŠ Galaktická 9, 040 12 Košice


V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.

Termín nástupu: 2. september 2015

Na dobu určitú: zastupovanie PN, následne materskej a rodičovskej dovolenky

Kategória: učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: - učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Kvalifikačné predpoklady
: - úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola Galaktická 9, 040 12 Košice

Kontakt: 055/7294092, 0918 276 187, ms.galakticka@netkosice.sk


Všetky potrebné doklady zaslať poštou alebo osobne do 17.06. 2015 na riaditeľstvo školy.Mgr. Anna Magdošková
riaditeľka školy

Aktuality P. Pellegrini: Spoluprácou s ČR prispievame k stabilite strednej Európy
18.09.2018
Tvoríme dva slovanské národy, ktoré nielenže nemajú medzi sebou žiadne konflikty, ale sa majú úprimne rady, ako nie je v dnešnom svete vôbec samozrejmé. Našimi výkonmi, úzkou spoluprácou i spojenectvom prispievame k stabilite strednej Európy, ale aj celej Európskej únie. Povedal na margo vzťahov medzi Slovenskou a Českou republikou počas pondelkového spoločného rokovania vlády SR a ČR v Košiciach slovenský premiér Peter Pellegrini....
čítaj ďalej


Košičania sa ešte stále môžu prihlásiť do súťaže o najkrajší balkón, okno či predzáhradku
14.09.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalej


Európsky týždeň mobility ponúkne cestujúcim v košickej MHD výrazné zľavy
14.09.2018
V zmysle podpory ekologického spôsobu dopravy a popularizácie cestovania hromadnými dopravnými prostriedkami prináša Dopravný podnik mesta Košice príležitosť cestovať za polovičné ceny. Najviac ušetria cestujúci, ktorí sa rozhodnú pre kúpu časových cestovných lístkov. Počas Svetového dňa bez áut bude MHD zadarmo pre všetkých. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice obnoví Pamätník padlým v 2. svetovej vojne na Námestí osloboditeľov
13.09.2018
Jednou z dominánt Námestia osloboditeľov v Košiciach je i národná kultúrna pamiatka – Pamätník padlým vojakom Červenej armády. Podpísal sa však na ňom nielen zub času, ale i rôzne „nájazdy“ vandalov či asociálov. Mesto Košice sa preto rozhodlo že pamätník obnoví. ...
čítaj ďalejMestské podniky