Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - ZŠ Abovská 36, Košice


10.07.2015 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:


Názov: Základná škola, Abovská 36, 040 17 Košice-Barca

Možný dátum nástupu : 1. september  2015

Pracovná pozícia:

Kategória: učiteľ

Podkategória: učiteľ  pre nižšie stredné  vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady: VŠ druhého stupňa v  študijnom odbore učiteľstvo  pre  5.-9. ročník ZŠ  

Aprobácia : Matematika - informatika

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Požadované doklady je potrebné poslať poštou, resp. maillom do   28. júla  2015.

Iné podmienky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,

Úväzok: 100 %


Adresa školy: Základná škola, Abovská 36, 040 17 Košice-Barca

Kontakt: Mgr. Michal Ďurik, riaditeľ školy,
tel.: 055/7299244
e- mail:
zsabovska@centrum.sk


Aktuality Košice sa aj tento rok zapoja do Hodiny zeme
21.03.2018
Mesto Košice sa zapojí do celosvetovej akcie Hodina zeme. Osvetlenie na viacerých uliciach v meste bude v sobotu 24. marca na hodinu vypnuté. V čase od od 20.30 do 21.30 hod. zhasne aj dominanta Košíc- Dóm sv. Alžbety. ...
čítaj ďalej


Povinná deratizácia na území mesta Košice
21.03.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov...
čítaj ďalej


O Z N A M
21.03.2018
Daňový úrad Košice oznamuje, že občania budú mať možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov aj mimo sídla DÚ (Železničná č.1) v dňoch 26.3. až 3.4.2018 na Magistráte mesta Košíc (Tr. SNP 48/A, v priestoroch klientskej zóny) ...
čítaj ďalej


Na Seniorskej hviezde sa predstavilo 15 súborov
19.03.2018
Seniori v Košiciach predviedli svoje tanečné a spevácke umenie na nesúťažnej prehliadke s názvom Seniorská hviezda. V priestoroch Kasární/Kulturparku sa predstavilo celkovo pätnásť súborov z deviatich mestských častí....
čítaj ďalejMestské podniky