Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto – MŠ Zuzkin park 2, Košice


10.07.2015 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Voľné pracovné miesto – MŠ Zuzkin park 2, Košice

Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 24.08.2015

Kategória : učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Názov a adresa zamestanávateľa: Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice
Kontakt: 0907 900 142

Kvalifikačné predpoklady :
Úplné stredné odborné vzdelanie v štúdijnom odbore učiteľstvo pre materské školy

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť /uviesť emailovú adresu/ a telefónny kontakt
2. Profesijný životopis
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky potrebné doklady zašlite poštou na riaditeľstvo materskej školy do 20.07.2015,
na obálku vypísať : - výberové konanie,
- neotvárať !Svetlana Gjabelová
štatutár MŠ


Aktuality Košice sa aj tento rok zapoja do Hodiny zeme
21.03.2018
Mesto Košice sa zapojí do celosvetovej akcie Hodina zeme. Osvetlenie na viacerých uliciach v meste bude v sobotu 24. marca na hodinu vypnuté. V čase od od 20.30 do 21.30 hod. zhasne aj dominanta Košíc- Dóm sv. Alžbety. ...
čítaj ďalej


Povinná deratizácia na území mesta Košice
21.03.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov...
čítaj ďalej


O Z N A M
21.03.2018
Daňový úrad Košice oznamuje, že občania budú mať možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov aj mimo sídla DÚ (Železničná č.1) v dňoch 26.3. až 3.4.2018 na Magistráte mesta Košíc (Tr. SNP 48/A, v priestoroch klientskej zóny) ...
čítaj ďalej


Na Seniorskej hviezde sa predstavilo 15 súborov
19.03.2018
Seniori v Košiciach predviedli svoje tanečné a spevácke umenie na nesúťažnej prehliadke s názvom Seniorská hviezda. V priestoroch Kasární/Kulturparku sa predstavilo celkovo pätnásť súborov z deviatich mestských častí....
čítaj ďalejMestské podniky