Deň mesta Košice

Voľné pracovné miesto - Základná škola Masarykova 19/A, Košice


31.07.2015 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č.390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Masarykova 19/A, 040 01 Košice

Kontakt:
055/ 62 219 56, 0911 904 950
zsmasarykova@zsmasarykova.sk

Kategória
a podkategória pedagogických zamestnancov:
Učiteľ
učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka

Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Zdravotná a duševná spôsobilosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Iné doplňujúce údaje:

Zastupovanie počas PN od 2.9.2015

Žiadosť a životopis doručte na adresu školy alebo emailom do 14.8.2015


V Košiciach 28.07.2015

PaedDr. Radoslav Lukács
riaditeľ školy


Aktuality Košice sa aj tento rok zapoja do Hodiny zeme
21.03.2018
Mesto Košice sa zapojí do celosvetovej akcie Hodina zeme. Osvetlenie na viacerých uliciach v meste bude v sobotu 24. marca na hodinu vypnuté. V čase od od 20.30 do 21.30 hod. zhasne aj dominanta Košíc- Dóm sv. Alžbety. ...
čítaj ďalej


Povinná deratizácia na území mesta Košice
21.03.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov...
čítaj ďalej


O Z N A M
21.03.2018
Daňový úrad Košice oznamuje, že občania budú mať možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov aj mimo sídla DÚ (Železničná č.1) v dňoch 26.3. až 3.4.2018 na Magistráte mesta Košíc (Tr. SNP 48/A, v priestoroch klientskej zóny) ...
čítaj ďalej


Na Seniorskej hviezde sa predstavilo 15 súborov
19.03.2018
Seniori v Košiciach predviedli svoje tanečné a spevácke umenie na nesúťažnej prehliadke s názvom Seniorská hviezda. V priestoroch Kasární/Kulturparku sa predstavilo celkovo pätnásť súborov z deviatich mestských častí....
čítaj ďalejMestské podniky