Deň mesta Košice

Na Seniorskej hviezde sa predstavilo 18 súborov


16.02.2017 Publikoval: Mgr. Monika Počátková

Takmer 200 seniorov z Klubov dôchodcov a Denných centier mesta Košice predviedlo svoje umelecké nadanie v priestoroch Kasární/Kulturparku. Nesúťažná prehliadka s názvom Seniorská hviezda opäť potvrdila, že naši seniori sú aktívni aj v jeseni svojho života.

Počas druhého ročníka prehliadky tanečných a speváckych skupín sa predstavilo celkovo 18 súborov. Medzi účinkujúcimi boli napr. Košické matičiarky, spevácky súbor Hutník, Lady Line, Furčanky, Lux, Ruža, Rozmarín ale aj súbor orientálnych tancov Šťastná žena či Jazerské mažoretky.

„Som rád, že naši seniori nielen športujú, ale radi a aktívne sa zapájajú aj do tanečných a speváckych podujatí. Mestské časti dávajú klubom dôchodcov priestor na prezentáciu, čo je pre našich seniorov výbornou príležitosťou, ako ukázať svoje umelecké nadanie ostatným. Na našich seniorov sme pyšní, lebo aj napriek vyššiemu veku sú stále aktívni," uviedol primátor mesta Košice Richard Raši.

Predseda rady seniorov Ján Caban hodnotí podujatie ako veľmi úspešné. „Druhý ročník prehliadky ukázal, že o podobné aktivity je medzi seniormi veľký záujem. Na prehliadke sa zúčastnilo 180 spevákov a tanečníkov, čo je veľmi dobrá vizitka toho, čo sa v Košiciach v tomto smere robí," povedal Ján Caban.

Video z podujatia nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=ijLmSEuZ2Hc&feature=youtu.be

 

Mestské podniky