Deň mesta Košice

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017


30.10.2017 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

Opäť tu máme mesiac november, ktorý je v Košiciach spojený s Festivalom sakrálneho umenia a ním i s oslavou sv. Alžbety, patrónky mesta a košickej gotickej katedrály. V priebehu dvoch týždňov aj v tomto roku ponúkne pestrú paletu podujatí rôznych žánrov. 28. ročník bude prebiehať od 12. do 26. novembra.

Tohtoročný festival otvorí HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica (CZ). Je to ojedinelé zoskupenie s vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou, nezvyčajne širokým žánrovým záberom a netradičným repertoárom, ktorý v počiatkoch vychádzal z ľudovej tradície.

Priaznivcov iste potešia Dvořákove Biblické piesne v podaní Mareka Vrábela, ktorý patrí k špičke strednej generácie slovenského organového umenia a nadaného interpreta Tomáša Šelca. Výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný OZ Maják nádeje pre pomoc rodinám v núdzi.

Ekumenické spoločenstvo cirkví a cirkevných spoločností na území mesta Košice v spolupráci s Teologickou fakultou v Košiciach pripravilo medzinárodné sympózium s aktuálnou témou „500 rokov reformácie vo svetle ekumeny".

V rámci festivalového programu uvedieme premiéru oratória tvorivého tímu P. Krška, F. Balún, P. Smolík „Umučenie nášho Pána Ježiša Krista (Krížová cesta)", ktorý doposiaľ napísal dva oratoriálne projekty. Oratórium Košickí mučeníci malo premiéru v Košiciach v roku 2010 a oratórium Cyril a Metod premiérované v Dóme sv. Martina v Bratislave v roku 2012. Aktuálny projekt je zaujímavý aj tým, že príbeh Kristovho umučenia sa ako hudobnodramatické stvárnenie Krížovej cesty v slovenskej hudobnodramatickej tvorbe objavuje po prvý raz.

Obohatením bude komentovaná prehliadka s Janou Teššerovou s názvom „3 v 1", počas ktorej účastníci navštívia synagógu a kultúrnom centre na Puškinovej ulici s prehliadkou Galérie Ľudovíta Felda a tiež synagógu na Zvonárskej ulici.

Zaujímavé a jedinečné budú aj výstavy zaradené do festivalu.

Prvou z nich je fotograficko-dokumentačná výstava Východoslovenskej galérie Košice v južnej veži a v lodi Dómu sv. Alžbety70 rokov reštaurovania Hlavného oltára sv. Alžbety". Predstavuje prierez reštaurátorských prác realizovaných na Hlavnom oltári sv. Alžbety očami dokumentačných fotografov od 40./50. do 80. rokov 20. storočia.

Fotografie Petra Župníka z interiérov levočských chrámovOrbis pictus Leuchovia" a „Chrámy pentapolitány – Košice" budú počas celého mesiaca prístupné v parku pri hrajúcej fontáne a parku pri Kaplnke sv. Michala Archanjela.

Veríme, že poteší jedinečná výstava „Sila spojenia" autoriek akad. mal. Kataríny Böhmovej a Michaely Trizuljakovej, ktorú sme pripravili v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach.

V programe festivalu ani tento rok nechýba obľúbený „Ekumenický koncert", do ktorého sa zapoja spevácke zbory cirkví patriacich do košickej Ekumeny. Hosťom bude profesionálny zbor Cantus z Užhorodu (UA).

Srdečne pozývame na koncert Štátnej filharmónie Košice, na ktorom participuje pezinský chrámový zbor Ad Una Corda a obľúbené „Spevy z Taizé".

Peknou bodkou festivalu bude záverečný koncert „Viac než hudba", ktorý prinesie skladby českých skladateľov a určite nezabudnuteľnou bude Missa brevis od Jiřoho Pavlicu.

Budeme radi, ak aj tento rok náš košický festival vytvorí priestor na šírenie vzájomného dialógu a porozumenia.

Podrobný program festivalu je v prílohe.
Prílohy
Gregor Rösler: Missa in C (1749) (533,109 kB)
Bulletin ku koncertu /18.11.2017/
Obrázky

Logo festivalu

(179,902 kB)

70 rokov reštaurovania Hlavného oltára sv. Alžbety

1.-30.11.2017 fotograficko-dokumentačná výstava v južnej veži a v lodi Dómu sv. Alžbety
(1174,592 kB) 1.-30.11.2017 fotograficko-dokumentačná výstava v južnej veži a v lodi Dómu sv. Alžbety

BENEFIČNÝ KONCERT

12.11.2017 Dominikánske kultúrne centrum VERITAS
(96,834 kB) 12.11.2017 Dominikánske kultúrne centrum VERITAS

Hudobné dialógy - slávnostné otvorenie 28. ročníka

12.11.2017 Historická radnica, Hlavná 59
(244,792 kB) 12.11.2017 Historická radnica, Hlavná 59

500 rokov reformácie vo svetle ekumeny

14.11.2017 medzinárodné symposium
(576,878 kB) 14.11.2017 medzinárodné symposium

Spevy z Taizé

18.11.2017 Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho
(780,076 kB) 18.11.2017 Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho

EKUMENICKÝ KONCERT

19.11.2017 Kunsthalle, Rumanova 1
(735,52 kB) 19.11.2017 Kunsthalle, Rumanova 1

SILA SPOJENIA

23.11.2017-28.1.2018 Hist. budova Východoslovennskej galérie, Nám. Maratónu mieru 2
(533,358 kB) 23.11.2017-28.1.2018 Hist. budova Východoslovennskej galérie, Nám. Maratónu mieru 2

VIAC NEŽ HUDBA

23.11.2017 Záverečný koncert/Štátna filharmónia, Dom umenia
(422,252 kB) 23.11.2017 Záverečný koncert/Štátna filharmónia, Dom umenia

Mestské podniky