Sobota, 20. Október 2018

Betlehemské svetlo dorazilo na magistrát


21.12.2017 Publikoval: Mgr. Monika Počátková

Betlehemské svetlo horí už aj na Magistráte mesta Košice. Na Slovensko bolo privezené vlakom priamo z Betlehema. Osobným odpaľovaním zo sviečky na sviečku sa postupne dostáva takmer do všetkých slovenských miest. Tradícia preberania svetla z Betlehema na Slovensku existuje od roku 1990.

Betlehemské svetlo dorazilo na Slovensko z Viedne, kde ho rakúski skauti 16. decembra odovzdali zástupcom slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii. Na Magistrát mesta ho priniesli skauti zo Zboru Bielych vrán. Svetlo pokoja a nádeje symbolicky pre všetkých Košičanov prevzala viceprimátorka mesta Košice Renáta Lenártová.

Betlehemské svetlo je tak od dnes na magistráte prístupné pre verejnosť. Každé odpálenie svetielka posúva ďalej myšlienku, aby sa láska a pokoj šírili v ľudských srdciach rovnako ako sa plamienok šíri od človeka k človeku. „Je to krásna svetelná reťaz po celom svete. Svetlo po Košiciach roznášame od minulej nedele. Svetlo je symbolom radosti medzi ľuďmi, ktorá by sa mala šíriť ďalej a o to sa snažíme aj my," povedala Katarína Sklenková, skautka zo 68. Zboru Biele vrany Košice. Na magistrát prinieslo svetlo 8 skautov, v zbore je takmer 100 členov.

V sobotu 16. decembra, sa v kostole sv. Františka z Assisi vo Viedni uskutočnila ekumenická slávnosť, na ktorej rakúski skauti odovzdali Betlehemské svetlo členom európskych organizácií, medzi ktoré patrí aj Slovenský skauting. Od tej chvíle Betlehemské svetlo začalo svoju púť do krajín celého sveta. Ešte v ten večer priniesli slovenskí skauti Betlehemské svetlo do Zakopaneho, kde ho zástupcovia Náčelníctva Slovenského skautingu a skauti zo Slovenska odovzdali na sv. omši poľským skautom.
U nás bude putovať po 20 tratiach do 300 miest a obcí, kde bude horieť v kostoloch, nemocniciach, azylových domoch, domovoch sociálnej a opatrovateľskej služby a v tisíckach domácností.