Piatok, 20. Júl 2018

Chýry o „krivých“ koľajniciach na niektorých úsekoch nových električkových tratí sa nepotvrdili


11.07.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Regionálny košický denník dnes (11. 7. 2018) uverejnil článok, v ktorom sa zaoberá podnetmi od občanov, ktorí vraj tvrdia, citujeme..."na viacerých rekonštruovaných tratiach sú miesta, na ktorých s najväčšou pravdepodobnosťou nie sú úplne rovné koľaje, pretože to električku hádže zľava doprava...".

Podľa sťažovateľov, by malo ísť o úseky: na Terase od „novej nemocnice" k magistrátu obojsmerne, na Komenského ulici v úseku pred Poliklinikou Sever takisto v oboch smeroch, ale najmä v smere na Havlíčkovu, a tiež pred obratiskom „Botanická".

Zhotoviteľ diela - Eurovia SK, ktorá košické električkové trate modernizuje, ale aj investor stavby (Mesto Košice) od samého začiatku modernizácie tratí akceptujú všetky zmysluplné podnety od občanov, a v rámci možností im aj vychádzajú čo najviac v ústrety. Rozhodli sa však preveriť aj údajne „krivé" koľajnice. 

Pracovníci zhotoviteľa diela sa v utorok previezli v električkách po uvedených „problémových" úsekoch a skonštatovali, že žiadne „hádzanie" vo vozidlách neregistrovali. 

„Dňa 10. 7. 2018 pracovníci spoločnosti Eurovia SK, a.s. Košice a spoločnosti Koľajové a dopravné stavby, s.r.o. Košice, vykonali jazdy električkou ako cestujúci v rôznych typoch električiek na uvedených úsekoch a skonštatovali, že uvedená reklamácia vibrácií električiek je subjektívneho charakteru. Napriek uvedeným skutočnostiam, zhotoviteľ vykoná opätovné meranie certifikovanými geodetmi, a výsledky predloží investorovi stavby v čo najkratšom čase," informoval Štefan Bálint, riaditeľ košického závodu Eurovie SK. 

Dnes (11. 7. 2018) podnet občanov preverili za investora aj pracovníci Magistrátu mesta Košice. Najprv sa previezli z Bardejovskej ulice až po Havlíčkovu (linka č. 9, číslo vozidla 833) a späť na Bardejovskú (linka č. 9, číslo vozidla 821) novými električkami. Vzápätí tú istú trasu absolvovali v staršom type električky (linka č. 9, číslo vozidla 528). V oboch prípadoch takisto nezaznamenali žiadne výrazné výkyvy električkových vozňov. 

Treba si uvedomiť, že električky sú koľajové vozidlá jazdiace na kovových kolesách po kovových koľajniciach, preto sú mierne výkyvy električiek prirodzené. 

Čo sa týka nových električkových koľajníc na modernizovaných tratiach v rámci stavby MET (modernizácia električkových tratí), ich uloženie podlieha vzhľadom na čo najväčšiu bezpečnosť cestujúcej verejnosti, veľmi prísnym technologickým kritériám a technickým normám. Správny smer a výška koľajníc sú striktne dané projektom, nastavujú sa až po dôkladnom podbití koľajníc podbíjačkou. Potom sa robia rôzne zákonom predpísané skúšky, vrátane skúšobných jázd električiek, nasledujú kolaudačné konania, a trať je daná do užívania pre verejnosť až po konečnom odsúhlasení príslušným dopravným úradom Košického samosprávneho kraja. 

Ešte pred samotnou kolaudáciou boli úseky, na ktorých sa majú teraz údajne nachádzať „krivé" koľajnice nielen odskúšané, ale aj premerané špeciálnym zariadením na meranie odchýlok. Úseky preberali zástupcovia investora stavby, a vtedy takisto neboli zistené absolútne žiadne nerovnosti koľajníc.
Aktuality Obmedzenie dopravy na Americkej triede
19.07.2018
V termíne od 21.7.2018 (sobota) do 27.7.2018 sa bude realizovať výmena asfaltového krytu na úseku miestnej komunikácie Americká trieda od križovatky obchodného domu Metro po križovatku s Ázijskou triedou obidva smery. Z dôvodu realizácie stavebných prác budú na predmetnom úseku dopravné obmedzenia: zúžená vozovka, zníženie rýchlosti a presmerovanie dopravy. Uvedené dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosnými dopravnými značkami. Prosíme vodičov o ich rešpektovanie. ...
čítaj ďalej


Mesto vychádza občanom v ústrety, riešilo ďalšie podnety
19.07.2018
Práce na modernizácii električkových tratí pokračujú podľa harmonogramu. Hlavným bodom ďalšieho z pravidelných kontrolných dní (19.7.2018) boli podnety od občanov. Viceprimátor mesta spoločne so zhotoviteľom hľadali riešenia, ktoré budú spĺňať všetky technické normy a súčasne splnia požiadavky obyvateľov Košíc....
čítaj ďalej


Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej