Deň mesta Košice

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice


15.08.2018 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Základná škola s materskou školou Želiarska 4, 040 13 Košice


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO


V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:


Kategória voľného pracovného miesta:

učiteľka materskej školy


Podkategória pedagog. zamestnanca:

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie


Kvalifikačné predpoklady:

požadovaný stupeň vzdelania

znalosť anglického jazyka

hra na hudobný nástroj

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:

životopis, žiadosť a súhlas so spracovaním osobných údajov zaslané e-mailom

Žiadosti zasielať mailom na adresu školy zszelke@gmail.com do 25. 8. 2018Nástup do zamestnania: 1. 9. 2018
Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky