Deň mesta Košice

V roku 2019 už parkovanie bez EEI


12.09.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Od 1. Januára 2019 bude môcť spravovať parkovanie v našom meste iba mesto Košice. Vyplýva to z návrhu novely VZN o parkovaní, ktorú poslanci prerokujú na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Rovnako sa poslanci budú zaoberať aj ďalším postupom pri riešení zmluvného vzťahu so spoločnosťou EEI.

Keď som preberal poverenie viesť mesto Košice, vedel som, že téma parkovania bude jednou z najhorúcejších. Za prvoradé som považoval získať od tohto problému väčší odstup, aby naše ďalšie kroky boli v záujme Košičanov, ale zároveň neohrozili mesto" konštatuje námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. „Preto sme sa rozhodli požiadať o posúdenie platnosti zmluvy, ďalších súvisiacich okolností a náčrt nevyhnutných právnych krokov Právnickú fakultu UPJŠ," pokračuje Martin Petruško a dodáva: „S analýzou právnickej fakulty a jej uzávermi sa Košičania môžu sami zoznámiť, je verejne prístupná na webových stránkach mesta. Na jej základe sme sa po diskusii s odbornými referátmi rozhodli, že budeme ďalej pokračovať v súlade s jej závermi a vrátime správu parkovania späť do rúk mesta."

Na pondelkové zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá námestník primátora návrh na zmenu VZN o parkovaní, ktorá jednoznačne potvrdí, že jediným subjektom oprávnený spravovať parkovanie v meste je mesto Košice. Martin Petruško: „Sme presvedčení, že dohoda partnerov je v takýchto prípadoch najlepšia. Spoločnosti EEI sme ponúkali veľmi férovú dohodu, bohužiaľ, neprijali ju."

Od februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva prebiehajú rokovania, za akých podmienok môže mesto prevziať od EEI parkovací systém. Finančné nároky EEI však boli doteraz pre mesto neprijateľné. Keďže k dohode na finančnom vyrovnaní nedošlo, dalo mesto spoločnosti EEI veľmi ústretový návrh. Podľa neho by mesto odkúpilo od spoločnosti EEI všetky zariadenia a prevzalo prevádzkovanie celého parkovacieho systému. A výšku finančného vyrovnania, na ktorom sa nevie mesto a EEI dohodnúť, by určil nezávislý súd. Takáto dohoda by naviac zabránila vzniku akýchkoľvek ďalších škôd.

K dohode nedošlo a mestu nezostáva iné, ako sa svojich práv domáhať na súde. Preto predkladáme poslancom návrh na ďalší postup pri tomto spore," uzatvára Martin Petruško. Po schválení ďalšieho postupu mestským zastupiteľstvom sú odborné útvary mesta a mestská polícia začať s konkrétnymi prípravami na prevzatie parkovacieho systému, tak aby od 1. januára 2019 bolo parkovanie v Košiciach výhradne v rukách mesta Košice. Martin Petruško: „Téma parkovania v poslednom období rozdeľovala Košičanov. Verím, že tieto kroky odstránia nevraživosti a napätie. Peniaze z parkovného pôjdu od budúceho roka do mestskej kasy a poslúžia na rozvoj mesta."


Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky