Deň mesta Košice

V roku 2019 už parkovanie bez EEI


12.09.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Od 1. Januára 2019 bude môcť spravovať parkovanie v našom meste iba mesto Košice. Vyplýva to z návrhu novely VZN o parkovaní, ktorú poslanci prerokujú na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Rovnako sa poslanci budú zaoberať aj ďalším postupom pri riešení zmluvného vzťahu so spoločnosťou EEI.

Keď som preberal poverenie viesť mesto Košice, vedel som, že téma parkovania bude jednou z najhorúcejších. Za prvoradé som považoval získať od tohto problému väčší odstup, aby naše ďalšie kroky boli v záujme Košičanov, ale zároveň neohrozili mesto" konštatuje námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. „Preto sme sa rozhodli požiadať o posúdenie platnosti zmluvy, ďalších súvisiacich okolností a náčrt nevyhnutných právnych krokov Právnickú fakultu UPJŠ," pokračuje Martin Petruško a dodáva: „S analýzou právnickej fakulty a jej uzávermi sa Košičania môžu sami zoznámiť, je verejne prístupná na webových stránkach mesta. Na jej základe sme sa po diskusii s odbornými referátmi rozhodli, že budeme ďalej pokračovať v súlade s jej závermi a vrátime správu parkovania späť do rúk mesta."

Na pondelkové zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá námestník primátora návrh na zmenu VZN o parkovaní, ktorá jednoznačne potvrdí, že jediným subjektom oprávnený spravovať parkovanie v meste je mesto Košice. Martin Petruško: „Sme presvedčení, že dohoda partnerov je v takýchto prípadoch najlepšia. Spoločnosti EEI sme ponúkali veľmi férovú dohodu, bohužiaľ, neprijali ju."

Od februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva prebiehajú rokovania, za akých podmienok môže mesto prevziať od EEI parkovací systém. Finančné nároky EEI však boli doteraz pre mesto neprijateľné. Keďže k dohode na finančnom vyrovnaní nedošlo, dalo mesto spoločnosti EEI veľmi ústretový návrh. Podľa neho by mesto odkúpilo od spoločnosti EEI všetky zariadenia a prevzalo prevádzkovanie celého parkovacieho systému. A výšku finančného vyrovnania, na ktorom sa nevie mesto a EEI dohodnúť, by určil nezávislý súd. Takáto dohoda by naviac zabránila vzniku akýchkoľvek ďalších škôd.

K dohode nedošlo a mestu nezostáva iné, ako sa svojich práv domáhať na súde. Preto predkladáme poslancom návrh na ďalší postup pri tomto spore," uzatvára Martin Petruško. Po schválení ďalšieho postupu mestským zastupiteľstvom sú odborné útvary mesta a mestská polícia začať s konkrétnymi prípravami na prevzatie parkovacieho systému, tak aby od 1. januára 2019 bolo parkovanie v Košiciach výhradne v rukách mesta Košice. Martin Petruško: „Téma parkovania v poslednom období rozdeľovala Košičanov. Verím, že tieto kroky odstránia nevraživosti a napätie. Peniaze z parkovného pôjdu od budúceho roka do mestskej kasy a poslúžia na rozvoj mesta."


Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky