Deň mesta Košice

Termíny zápisov do materských škôl v Košiciach


12.02.2009 Publikoval: Mgr. Lucia Mihoková

V meste Košice sa počas tohto víkendu začína zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Mesto Košice má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 57 materských škôl. Zápis detí sa uskutoční v zmysle zákona v termíne od 15. februára do 15. marca 2009. (Poznámka zápis sa bude konať len počas pracovných dní.) Informácie o termínoch zápisov detí na školský rok 2009/2010 môžu rodičia získať z webovej stránky mesta www.kosice.sk, kde je uvedený celý harmonogram zápisov. Informovať sa môžu tiež telefonicky priamo v materských školách. Kontakty na MŠ sú zverejnené na školskom portáli www.skolakosice.sk," informovala vedúca Oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Helena Jeníková.

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. „Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne podmienky, vrátane kapacitných možností materskej školy. Výchovno - vzdelávací proces absolvujú v materských školách aj deti, ktoré dovŕšili šiesty rok veku, no bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo im bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky," doplnila H.Jeníková. Prednostne sa na predprimárne vzdelávanie podľa slov Jeníkovej budú prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a tiež tie, ktoré majú dodatočne odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky. Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka. Všeobecne o prijatí dieťaťa na výchovno-vzdelávací proces rozhoduje riaditeľ materskej školy.

Počet detí v materských škola by sa zmeniť nemal
Počet detí v materských školách v nasledujúcom školskom roku by mal ostať približne na úrovni tohto školského roka. „Presné číslo sa uviesť nedá, lebo rodičia majú možnosť zapísať dieťa do materskej školy aj v zriaďovateľskej pôsobnosti iného subjektu, ktorého zriaďovateľom nie je mesto. V meste Košice je 64 verejných materských škôl, vrátane MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí, s celkovou prevádzkovanou kapacitou 5521 miest, pričom do nich chodí 6070 detí. Vyťaženosť prevádzkovaných tried je teda vyše 109-percentná. Vzhľadom na projektovanú, priestorovú kapacitu budov materských škôl, ktorá je okolo 6 400 miest, je však v prípade potreby možné otvoriť ešte 42 tried pre takmer 800 detí," uviedla H.Jeníková.

Najviac vyťažené materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Mesto Košice má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 57 materských škôl. K najviac vyťaženým materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patria napríklad MŠ Azovská, Budapeštianska 3, Cottbuská, Jenisejská, Zupkova a v mestskej časti Luník IX MŠ na Hrebendovej ulici. Za pobyt v škôlke sa platí podľa VZN mesta mesačne 9,96 eura a strava stojí na deň 1,06 eura. Občianske združenia pôsobiace pri materských školách (tzv. ZRPŠ) si spravidla určujú aj dobrovoľné mesačné príspevky rodičov, ktorých výšku si schvaľujú rodičia.

Termíny zápisov detí na školský rok 2009/2010 v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice (sú uložené aj v prílohe vpravo hore) Poznámka zápis sa bude konať len počas pracovných dní. 

MŠ, Azovská 1                               15.2. - 15.3.2009   07:00 - 16:00 hod.
MŠ, B. Nemcovej 4                        09.3. - 13.3.2009   07:00 - 17:00 hod.
MŠ, Barca, Hečkova 13                 02.3. - 12.3.2009   14:00 - 17:00 hod.
MŠ, Belehradská 6                        09.3. - 13.3.2009   10:00 - 16:30 hod.
MŠ, Bernolákova 14                      09.3. - 13.3.2009   11:00 - 16:30 hod.
MŠ, Budapeštianska 1                 15.2. - 15.3.2009   07:00 - 11:00 hod. 
                                                                                       12.00 - 13:00 hod.
MŠ, Budapeštianska 3                 09.2. - 13.2.2009   13:00 - 17:00 hod.
MŠ, Cottbuská 34                         15.2. - 15.3.2009   11:00 - 17:00 hod.
MŠ, Čínska 24                               15.2. - 15.3.2009   09:00 - 16:00 hod.
                                                         02.3. - 06.3.2009   08:00 - 17:30 hod.
MŠ, Čordákova 17                        15.2. - 15.3.2009   10:00 - 12:00 hod. 
                                                         09.3. - 13.3.2009   15:00 - 17:00 hod.
MŠ, Dénešova 53                          15.2. - 15.3.2009   08:00 - 16:00 hod. 
                                                         09.3. - 13.3.2009   07:00 - 18:00 hod.
MŠ, Dneperská 8                          15.2. - 15.3.2009   10:00 - 13.00 hod. 
                                                                                       15:30 - 16:30 hod.
MŠ, Družicová 5                             04.3. - 13.3.2009   07:00 - 17:00 hod.
MŠ, Galaktická 9                            16.2. - 20.2.2009   10:00 - 16:15 hod.
MŠ, Havanská 26                           16.2. - 20.2.2009   07:30 - 17.00 hod.
MŠ, Hemerkova 26                       16.2. - 20.2.2009   10:00 - 17:00 hod.
MŠ, Hrebendova 5                        19.1. - 30.3.2009   07.00 - 17:00 hod.
MŠ, Hronská 7                               02.2. - 06.2.2009   15:00 - 17:00 hod. po - str 
                                                                                       13:00 - 15:30 hod. štv - pia
MŠ, Húskova 45                             16.2. - 20.2.2009   10:00 - 13:00 hod. 
                                                                                       15:00 - 17:00 hod.
MŠ, Humenská 51                         09.3. - 13.3.2009   10:00 - 16.30 hod.
MŠ, Ipeľská 10                               02.3. - 06.3.2009   10:00 - 17.00 hod.
MŠ, Jaltská 33                                02.3. - 06.3.2009   11:00 - 13:00 hod
                                                          09.3. - 13.3.2009   15:00 - 17:00 hod.
MŠ, Jenisejská 24                         16.2. - 13.3.2009   10:00 - 15:00 hod.
                                                          23.2. - 27.2.2009   nie
MŠ, Juhoslovanská 4                    09.3. - 13.3.2009   15:00 - 17:00 hod.
MŠ, Kavečany, Kadlubská 1         16.2. - 20.2.2009   06.30 - 16:30 hod.
                                                          02.3. - 06.3.2009   06.30 - 16:30 hod.
MŠ, Kalinovská 9                           15.2. - 15.3.2009   08.00 - 15:00 hod.
MŠ, Kežmarská 46                        16.2. - 20.2.2009   10:00 - 17:00 hod.
MŠ, Koš.N.Ves Poľná 1                 16.2. - 20.2.2009   06:30 - 16.30 hod.
MŠ, Lidické nám. 18                      10.3. - 27.3.2009   10:00 - 12:00 hod. 
                                                                                        13:00 - 16:00 hod. str
MŠ, Lorinčík 15                              02.3. - 06.3.2009   12:00 - 16:30 hod.
MŠ, Miškovecká 20                       02.3. - 06.3.2009   10:00 - 12:00 hod. 
                                                                                        15:00 - 17:00 hod. 
                                                          07.3. - 15.3.2009   priebežne
MŠ, Moldavská 23                         16.2. - 20.2.2009   10:00 - 17:00 hod.
MŠ, Žižkova 4                                 15.2. - 15.3.2009   10:30 - 13.00 hod.
MŠ, Muškátova 7                           09.3. - 13.3.2009   10:00 - 17:00 hod.
MŠ, Myslava, Za priekopou 57    15.2. - 15.3.2009   08:00 - 16:00 hod. 
                                                          16.2. - 20.2.2009   06:00 - 16:40 hod.
MŠ, Nešporova 28                         16.2. - 20.2.2009   11:00 - 13:00 hod. 
                                                          09.3. - 13.3.2009   15:00 - 17:00 hod.
MŠ, Obrancov mieru 16                02.3. - 06.3.2009   15:00 - 17:00 hod.
MŠ, Obrancov mieru 20                02.3. – 06.3.2009   15:00 - 17:00 hod.
MŠ, Oštepová 1                              15.2. - 15.3.2009   07.00 - 16:30 hod.
MŠ, Ovručská 14                            23.2. - 27.2.2009   15:00 - 17:00hod.
MŠ, Palárikova 22                           16.2. - 20.2.2009   12:00 - 15:00 hod.
MŠ, Park mládeže 4                      16.2. - 20.2.2009   07:00 - 15:00 hod.
MŠ, Pereš, Bystrická 34               16.2. - 20.2.2009   11:00 - 13:00 hod.
MŠ, Polianska 4                              02.3. - 06.3.2009   07:30 - 17:00 hod.
MŠ, Poľov, Kovaľská 12                 02.3. - 06.3.2009   06:00 - 17:00 hod.
MŠ, Povst. českého ľudu 11        15.2. - 15.3.2009   10:00 - 16:00 hod.
                                                          02.3. - 06.3.2009   07:00 - 17:00 hod.
MŠ, Šebastovce, Repíková 58      03.3. - 05.3.2009   14:30 - 16:00 hod.
MŠ, Smetanova 11                         15.2. - 15.3.2009   11:00 - 18:00 hod. streda
                                                          23.2. - 27.2.2009   07:30 - 15:30 hod.
MŠ, Šafárikova tr. 4                       02.3. - 06.3.2009   10:00 - 17.00 hod.
MŠ, Trebišovská 11                      16.2. - 20.2.2009   10:00 - 13:00 hod.
                                                          02.3. - 06.3.2009   15:00 - 17.00 hod.
MŠ, Turgenevova 7                       02.3. - 06.3.2009   07:00 - 16:00 hod.
MŠ, Turgenevova 38                     15.2. - 15.3.2009   07:00 - 16:00 hod.
MŠ, Watsonova 2                           18.2.2009              11:00 - 15.00 hod.
                                                          09.3. - 12.3.2009   11:00 - 17:00 hod.
MŠ, Zupkova 37                             15.2. - 06.3.2009   08:00 - 15:00 hod.
                                                          09.3. - 13.3.2009   08.00 - 17:00 hod.
MŠ, Zuzkin park 2                         02.3. - 06.3.2009   14:00 - 16.00 hod.
MŠ, Krásna, Žiacka 18                  16.2. - 20.2.2009   15:00 - 17:00 hod.
MŠ, Ťahanovce, Želiarska 4        15.2. - 15.3.2009   08:00 - 16:30 hod.

Prílohy
Obrázky

ilustračné foto

(318,292 kB)

Mestské podniky