Deň mesta Košice

Aktuality


Okradol ležiaceho
Okradol ležiaceho
12.01.2018
Príslušníci Mestskej polície Košice prostredníctvom kamerového zistili osobu, ktorá odcudzila obsah vrecka ležiacej osobe...
Zahájené kontroly
Zahájené kontroly
12.01.2018
Počnúc dnešným dňom sme v MČ Nad jazerom, v spolupráci s firmou KOSIT začali dôslednú kontrolu dodržiavania VZN č.37 MČ Nad jazerom, ...
Mesto Košice v roku 2017 pokračovalo vo zvyšovaní efektivity informovanosti a prístupnosti služieb
Mesto Košice v roku 2017 pokračovalo vo zvyšovaní efektivity informovanosti a prístupnosti služieb
05.01.2018
Zamestnanci odborných referátov a oddelení Magistrátu mesta sú počas celého roka s občanmi v každodennom styku. Svedčí o tom aj činnosť Kancelárie prvého kontaktu, ktorú v roku 2017 navštívilo 115 301 občanov, čím sme dosiahli najvyššie číslo vybavených stránok za posledných 8 rokov....
Košičania oslavovali príchod nového roka
Košičania oslavovali príchod nového roka
03.01.2018
Posledný deň roka 2017 bol v Košiciach plný zábavy, bohatého programu a priateľských stretnutí. Oslavy Silvestra prebiehali nielen v súkromí a v podnikoch, ale aj na podujatiach v historickom centre, v rámci ktorého sa so starým rokom lúčilo spoločne niekoľko tisíc Košičanov. ...
Zo živých vianočných stromčekov bude v Košiciach kompost
Zo živých vianočných stromčekov bude v Košiciach kompost
03.01.2018
Prvá zmienka o ozdobenom a vysvietenom vianočnom stromčeku sa objavila bezmála pred 450 rokmi. Živé stromčeky v mnohých domácnostiach nahradili časom umelé.Ako uviedol riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie Róbert Trtík, objem zhodnotených živých vianočných stromčekov za posledné štyri roky narástol len o štvrtinu. V roku 2016 to bolo 31,93 t....
Potulky mestom: Židovské Košice
Potulky mestom: Židovské Košice
03.01.2018
Málokedy sa dá dostať do synagóg či do mikve. Tentokrát sa vyberieme exkluzívne do židovských pamiatok na netradičnej dvojpotulke mestom Košice tento víkend 6. a 7. januára 2018...
Kradli alkohol
Kradli alkohol
27.12.2017
Príslušníci Mestskej polície bezprostredne po krádeži zadržali osoby, ktoré z predajne odcudzili tovar v celkovej hodnote 178,- € ...
Betlehemské svetlo dorazilo na magistrát
Betlehemské svetlo dorazilo na magistrát
21.12.2017
Betlehemské svetlo horí už aj na Magistráte mesta Košice. Na Slovensko bolo privezené vlakom priamo z Betlehema. Osobným odpaľovaním zo sviečky na sviečku sa postupne dostáva takmer do všetkých slovenských miest. Tradícia preberania svetla z Betlehema na Slovensku existuje od roku 1990....
Mestské kúpalisko na Rumanovej bude mať nový nerezový bazén
Mestské kúpalisko na Rumanovej bude mať nový nerezový bazén
20.12.2017
Mestské kúpalisko na Rumanovej bude pre návštevníkov komfortnejšie. V novej letnej sezóne budú využívať moderný, nerezový plavecký bazén. Pred dvomi rokmi mestský podnik vynovil v areáli kúpaliska aj detský bazén....
Oznámenie o podávaní návrhov na udelenie verejných ocenení
Oznámenie o podávaní návrhov na udelenie verejných ocenení
07.12.2017
Každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice sa udeľujú verejné ocenenia „Cena mesta Košice" a „Cena primátora mesta". Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať mestské časti, poslanecké kluby, vedecké, športové a umelecké inštitúcie a iné právnické osoby so sídlom na území mesta Košice...

Mestské podniky