Deň mesta Košice

Aktuality


Mesto Košice praje všetkým VESELÚ VEĽKÚ NOC!
Mesto Košice praje všetkým VESELÚ VEĽKÚ NOC!
23.03.2018
Veľká noc patrí medzi najstaršie sviatky a je spájaná najmä s príchodom jari a ožívaním prírody. Podujatia, ktoré už tradične pripravuje Mesto Košice, majú za cieľ čakanie na jej príchod spríjemniť. ...
Mesto Košice bude realizovať projekt regenerácie vnútroblokov na sídliskách
Mesto Košice bude realizovať projekt regenerácie vnútroblokov na sídliskách
22.03.2018
Mesto Košice získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu-PO4-SC-431-2017-16 zelená infraštruktúra na realizáciu projektov: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice“, „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice“, „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“. ...
Poverenie plnením úloh primátora mesta Košice prevezme Martin Petruško
Poverenie plnením úloh primátora mesta Košice prevezme Martin Petruško
22.03.2018
Novovymenovaný podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a doterajší primátor mesta Košice Richard Raši odovzdá po dohode s oboma viceprimátormi Renátou Lenártovou a Martinom Petruškom poverenie na plnenie úloh primátora doterajšiemu námestníkovi M. Petruškovi. Poverený námestník bude plniť úlohy primátora od zániku mandátu doterajšieho primátora do dňa zloženia sľubu nového primátora, ktorý bude zvolený v komunálnych voľbách v novembri 2018. ...
Košice sa aj tento rok zapoja do Hodiny zeme
Košice sa aj tento rok zapoja do Hodiny zeme
21.03.2018
Mesto Košice sa zapojí do celosvetovej akcie Hodina zeme. Osvetlenie na viacerých uliciach v meste bude v sobotu 24. marca na hodinu vypnuté. V čase od od 20.30 do 21.30 hod. zhasne aj dominanta Košíc- Dóm sv. Alžbety. ...
Povinná deratizácia na území mesta Košice
Povinná deratizácia na území mesta Košice
21.03.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 26.03.2018 do 30.04.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov...
O Z N A M
O Z N A M
21.03.2018
Daňový úrad Košice oznamuje, že občania budú mať možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov aj mimo sídla DÚ (Železničná č.1) v dňoch 26.3. až 3.4.2018 na Magistráte mesta Košíc (Tr. SNP 48/A, v priestoroch klientskej zóny) ...
Roky vytváral skládky odpadu
Roky vytváral skládky odpadu
20.03.2018
Príslušníkom Mestskej polície Košice sa podarilo zistiť osobu, ktorá vytvárala skládky odpadu...
Na Seniorskej hviezde sa predstavilo 15 súborov
Na Seniorskej hviezde sa predstavilo 15 súborov
19.03.2018
Seniori v Košiciach predviedli svoje tanečné a spevácke umenie na nesúťažnej prehliadke s názvom Seniorská hviezda. V priestoroch Kasární/Kulturparku sa predstavilo celkovo pätnásť súborov z deviatich mestských častí....
Ležiaca osoba na koľajisku
Ležiaca osoba na koľajisku
13.03.2018
Hliadka Mestskej polície Košice pred príchodom vlaku pomohla osobe, ktorá pri prechádzaní cez koľajisko spadla a sama sa nedokázala postaviť ...
VSD: 7 miliónov do Košíc
VSD: 7 miliónov do Košíc
07.03.2018
Primátor mesta Košice a zástupcovia Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD) dnes podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. O hlavných cieľoch Memoranda napovedá už jeho názov. Konkrétne sa záväzky z neho plynúce týkajú najmä skvalitnenia elektroenergetickej infraštruktúry – jej rekonštrukcie, kabelizácie a zmeny časti vzdušného vedenia na podzemný variant, tiež činností súvisiacich s estetizáciou územia. VSD potvrdila záujem o partnerstvo prísľubom preinvestovania 7 miliónov e...
Svetový deň civilnej ochrany
Svetový deň civilnej ochrany
28.02.2018
Medzinárodná organizácia civilnej ochrany ustanovila 1. marec ako Svetový deň civilnej ochrany s cieľom upriamiť pozornosť širšej verejnosti na úlohy civilnej ochrany a bezpečnosti a na úlohy pri riešení i odstraňovaní náhlych nepredvídateľných udalostí, mimoriadnych udalostí, pri ochrane života a majetku ľudí a životného prostredia. ...
Potulky mestom Košice: Seminárny - františkánsky kostol
Potulky mestom Košice: Seminárny - františkánsky kostol
27.02.2018
Aj vy môžete Františkánsky kostol objaviť na ďalšej potulke mestom už tento piatok a víkend 2. až 4. marca 2018. Spoznáte jeho pohnutú 600 ročnú históriu priamo na mieste, dokonca i v podzemí...
Poďakovanie policajtom
Poďakovanie policajtom
26.02.2018
Príslušníkom Mestskej polície Košice bolo adresované poďakovanie...
Trh remesiel počas osláv Dňa mesta Košice 2018
Trh remesiel počas osláv Dňa mesta Košice 2018
20.02.2018
Podmienky účasti predajcov na trhu remesiel počas osláv Dňa mesta 39.4. - 8.5. 2018 na Hlavnej ulici pri Archeologickom komplexe Dolná brána. ...

Mestské podniky