Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Výzva na predkladanie ponúk – Košice, odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
Výzva na predkladanie ponúk – Košice, odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií
18.10.2018
Názov predmetu zákazky: „Košice, odvodňovacie zariadenia pozemných komunikácií“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 24.10.2018 do 10:00 hod....

Mestské podniky