Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
18.06.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 09.07.2018 (vrátane) do 15:30 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného /mesač./ nájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
15.06.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 29.06.2018 (vrátane) do 12:00 hod....
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie objektu Kováčska 34
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie objektu Kováčska 34
15.06.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer pre využitie objektu Kováčska 34 spojený s rekonštrukciou objektu. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 29.06.2018 (vrátane) do 12:00 hod...
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ
18.05.2018
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: do 02.07.2018 do 15.00 hod. ...

Mestské podniky