Piatok, 16. November 2018

Verejné súťaže a dražby


Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
Obchodná verejná súťaž o o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnut. majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach
15.11.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh podnájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe BPMK, s.r.o. - Hlavná 100 v Košiciach, – nebytové priestory o výmere 911,55 m2. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 05.12.2018 (vrátane) do 15:30 hod....
Výzva na predkladanie ponúk – Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení
Výzva na predkladanie ponúk – Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení
15.11.2018
Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie antivírusovej ochrany a centrálnej správy pracovných staníc a mobilných zariadení". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 21.11.2018 do 9:00 hod. ...