Piatok, 21. September 2018

Verejné súťaže a dražby


Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice
19.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt: „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Bruselská, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 28.09.2018 do 10:00 h....
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice
19.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Družicová, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 01.10.2018 do 13:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice
18.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do 01.10.2018 do 10:00 hod....
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice
17.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ L. Novomeského, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 26.09.2018 do 13:00 h....
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice
Výzva na predkladanie ponúk - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice
17.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Staničná 13, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 27.09.2018 do 13:00 hod....
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice
14.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Polianska, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 27.09.2018 do 10:00 h....
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice
13.09.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebno-technické úpravy pre projekt: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 26.09.2018 do 10:00 hod. ...
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
Výzva na predloženie ponuky - Stavebno-tech. úpravy pre projekt zlepšenia vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice
12.09.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy pre projekt „Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Krosnianska 2, Košice“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 25.09.2018 do 10:00 h....
Obchodná verej. súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na neh. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
Obchodná verej. súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na neh. majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.
10.09.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 24.09.2018 (vrátane) do 15:00 hod....