Deň mesta Košice

Životné prostredie


Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krovitých porastov :  na parc. č. 7929, 7930 križovat
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín a krovitých porastov : na parc. č. 7929, 7930 križovat
19.07.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a krovitých porastov : na parc. č. 7929, 7930 križovatka ulíc Golianova a Ukrajinská v Košiciach ...
Územný plán zóny Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta
Územný plán zóny Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta
16.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 13.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán zóny Košice – obytná zóna Na hore – Stará Sečovská cesta“ ...
Retail park Bardejovská, Košice
Retail park Bardejovská, Košice
13.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 11.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Retail park Bardejovská, Košice“ ...
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce
13.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 11.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice - Ťahanovce“ ...
Územný plán zóny Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I
Územný plán zóny Košice - obytná zóna Ludvíkov dvor I
10.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument: „Územný plán zóny Košice – obytná zóna Ludvíkov dvor I“ ...
Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550-29.900
Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,550-29.900
02.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 29.06.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Košice protipovodňová ochrana mesta – úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 27,55 – 29,90“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...

Mestské podniky