Deň mesta Košice

Životné prostredie


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 3931, Cimborkova ul. č. 27, kat. územie Seve
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 3931, Cimborkova ul. č. 27, kat. územie Seve
17.01.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 3931, Cimborkova č. 27 v Košiciach ...
Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD
Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD
15.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo dňa 10.01.2018 doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán zóny Košice – Ludvíkov dvor, 17 RD“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1108/1 lokalita Zdoba, kat. územie Košická N
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1108/1 lokalita Zdoba, kat. územie Košická N
12.01.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1108/1, lokalita Zdoba v Košiciach...
Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2017
10.01.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 08.01.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán zóny Košice - Kavečany, Zmeny a doplnky 2017“ ...
Parkovací dom VSD na Staničnom námestí
Parkovací dom VSD na Staničnom námestí
28.12.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.12.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Parkovací dom VSD na Staničnom námestí“ ...
Zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu – Pri hati, Košice
Zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu – Pri hati, Košice
28.12.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.12.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber a spracovanie elektroodpadu – Pri hati 1, Košice“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...

Mestské podniky