Deň mesta Košice

Životné prostredie


Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
11.04.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.04.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Business centrum T3, Moldavská cesta 8/A, Košice“ MČ Košice - Juh ...
Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300
Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300
04.04.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.04.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Kremácia spoločenských zvierat – Volkan 300“ MČ Košice – Ťahanovce...
Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3
30.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán obce Budimír, Zmeny a doplnky č. 3“...
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Obytný súbor Zelené Grunty“ MČ Košice – Sídlisko KVP ...
Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-
Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-
27.03.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.03.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Zmena č. 4 územného plánu obce Veľká Ida-Františkov Dvor“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky