Deň mesta Košice

Životné prostredie


Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
22.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 21.06.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytový dom s polyfunkciou - LAGO“ ...
Zariadenie na zber starých vozidiel
Zariadenie na zber starých vozidiel
20.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.06.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber starých vozidiel“ MČ Košice – Nad Jazerom , k.ú. Jazero, p.č. 305/259...
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 - Slanecká cesta
20.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 19.06.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ MČ Košice – Nad Jazerom , k.ú. Jazero ...
Rozšírenie výroby - lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slo
Rozšírenie výroby - lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slo
19.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 16.06.2017 bola mestu Košice ako dotknutej obci doručená správa o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie: „Rozšírenie výroby – lakovanie a potlač plechov pre výrobu korunkových uzáverov v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.“ ...
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov
02.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.05.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov“ MČ Košice – Ťahanovce , k.ú. Ťahanovce, p.č. 1607/19 ...
Zhodnocovanie odpadového skla
Zhodnocovanie odpadového skla
02.06.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.05.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zhodnocovanie odpadového skla“ MČ Košice – Šaca, k.ú. Železiarne, Priemyselný areál Bočiar...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky