Deň mesta Košice

Životné prostredie


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 3755/593 k. ú. Grunt
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č.: 3755/593 k. ú. Grunt
20.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny bližšie neurčeného druhu na parcele č.: 3755/593 k. ú. Grunt...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 779/42, Jasovská ul. , v MČ Košice -Pereš
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č. 779/42, Jasovská ul. , v MČ Košice -Pereš
19.09.2018
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 779/42, Jasovská ul. v Košiciach...
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018
Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2018
10.09.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 06.09.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“ ...
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice – Ťahanovce
Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice – Ťahanovce
10.09.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná zmena činnosti: „Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Košice – Ťahanovce“ ...
„Skládka nie nebezpečných  odpadov U.S.Steel Košice,
„Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice,
06.09.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 05.09.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „Skládka nie nebezpečných odpadov U.S.Steel Košice, s.r.o. – Rozšírenie – využitie materiálu MRV v pokryvnej rekultivačnej vrstve“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...

Mestské podniky