Deň mesta Košice

Životné prostredie


Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v mestskej časti Košice – Sídlisko KVP
25.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 3 ks drevín rastúcich na ulici Dénešova č. 39 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín  : parc. č. 2246, 3002, Jaltská 15, Exnárova 17, kat. ú
Žiadosť o vydanie rozhodnutia – výrub drevín : parc. č. 2246, 3002, Jaltská 15, Exnárova 17, kat. ú
22.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 2246 ul. Jaltská a parc. č. 3002 ul. Exnárova 17 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6954/540, ul. Kalvária 101   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny : parc. č .6954/540, ul. Kalvária 101 v MČ Košice –
22.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu dreviny : na parc. č. 6954/540, ul. Kalvária 101 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Južná trieda č.48 v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny rastúcej na ulici Južná trieda č.48 v Košiciach
18.09.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele 2792/59 k. ú. Južné mesto...
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov
08.09.2017
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 07.09.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov“ Kosit, a.s. ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924,   Slovenská ul. č. 45  v MČ Košice - S
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 4924, Slovenská ul. č. 45 v MČ Košice - S
08.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4924, Slovenská ul. č.45, v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3805/24,3805/23,3817/9, ul. Belanská 1 a
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3805/24,2805/23,3817/9 ul. Belanská a Karpatská v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 4697/229 ul. Jihlavská 24, v kat. území
06.12.2016
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 4697/229, ul. Jihlavská 24 v Košiciach ...

Mestské podniky