Streda, 23. Máj 2018

Životné prostredie


Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
22.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené „Záverečné stanovisko“ z posúdenia strategického dokumentu: „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“...
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín
22.05.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 17.05.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín“ MČ Košice – Sever, k.ú. Severné Mesto, p.č. 5032/11...
Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach
Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach
22.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 17.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Rezidencia Albelli, ul. Bellova a Alvinczyho v Košiciach“ MČ Košice – Staré Mesto, k.ú. Letná...
Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
14.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 09.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice“...
Polyfunkčný objekt OPACITY
Polyfunkčný objekt OPACITY
09.05.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 07.05.2018 nám bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Polyfunkčný objekt OPACITY“ MČ Košice – Juh, k.ú. Južné Mesto, p.č. 587/1...
Územný plán obce Sokoľ, Zmeny a doplnky č. 06
Územný plán obce Sokoľ, Zmeny a doplnky č. 06
04.05.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 03.05.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA strategický dokument : „Územný plán obce Sokoľ, Zmeny a doplnky č. 06“...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...