Pondelok, 20. August 2018

Životné prostredie


Prevyhlásenie chránených stromov na území mesta Košice
Prevyhlásenie chránených stromov na území mesta Košice
13.08.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 08.08.2018 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer prevyhlásenia chránených stromov: 1. Univerzitná sofora 2. Ginko na Masarykovej ulici 3. Šačianske tisy 4. Platany na Veterine 5. Jaseň pri Angeline 6. Topoľ biely v Mestskom Parku ...
Oznámenie o začatí správneho konania
Oznámenie o začatí správneho konania
09.08.2018
Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje účastníkom konania začiatok konania vo veci rozhodnutia, či vlastníctvo k vozidlu Škoda Felícia, ktoré sa nachádzalo na parkovisku Letná č. 10, KE nadobudne štát. ...
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh
01.08.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.07.2087 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné záverečné stanovisko z procesu posudzovania navrhovanej činnosti: „Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice - Juh“ ...
Polyfunkčný objekt OPACITY
Polyfunkčný objekt OPACITY
31.07.2018
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.07.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené rozhodnutie o tom, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Polyfunkčný objekt OPACITY“ ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22   v MČ Košice –
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 510/492, Lomonosovova 20-22 v MČ Košice –
20.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20-22 v Košiciach...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín  : parc. č. 1237/1, Štúrova 32  v MČ Košice – Juh
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1237/1, Štúrova 32 v MČ Košice – Juh
12.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín : na parc. č. 1237/1, v areáli Športového združenia METROPOL, Štúrova 32 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319,  ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova 16 v MČ Košic
04.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín: na parc. č. 3327, 3319, ul. Jasuschova č. 16 v Košiciach ...
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín v okolí ulice Klimkovičova v Košiciach
01.12.2017
Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 23 ks drevín a 7 ks plôch porastených kríkovou zeleňou rastúcich na súkromných pozemkoch v okolí ulice Klimkovičovej v Košiciach ...