Deň mesta Košice

Modernizácia električkových tratí


Viceprimátor M. Petruško: Chceme zmodernizovať aj trate na Alejovej, Južnej triede, Nad jazerom
Viceprimátor M. Petruško: Chceme zmodernizovať aj trate na Alejovej, Južnej triede, Nad jazerom
08.10.2018
Po posledných zmodernizovaných úsekoch košických električkových tratí začali premávať električky v piatok (5. 10. 2018) v skorých ranných hodinách. Išlo o úseky od križovatky Štúrova – Kuzmányho – Žižkova, Moldavská cesta, okružná križovatka „Moldavská“ a časť Triedy SNP. V súvislosti so spustením električiek sa v areáli Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) uskutočnila malá slávnosť. ...
Dnes (5. 10. 2018) začali jazdiť električky už aj po posledných zmodernizovaných úsekoch
Dnes (5. 10. 2018) začali jazdiť električky už aj po posledných zmodernizovaných úsekoch
05.10.2018
Cena diela: 78 499 473,99 EUR bez DPH Druhá etapa modernizácie košických električkových tratí (MET) začala prípravnými prácami dňa 22. 11. 2016, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo a podpisom nenávratného finančného príspevku. Stavba bola stavebne ukončená a odovzdaná investorovi presne podľa stanoveného harmonogramu dňa 31. 8. 2018. ...
Električky nemôžu jazdiť, lebo  kolaudačné rozhodnutie ešte nie je právoplatné
Električky nemôžu jazdiť, lebo kolaudačné rozhodnutie ešte nie je právoplatné
01.10.2018
Projekt Modernizácie električkových tratí bol ukončený v zmluvnom termíne, rovnako včas a v súlade s plánom bolo podaná žiadosť o kolaudáciu tejto stavby. Košický samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre stavby mestských dráh vydal v piatok (28. 9. 2018) kolaudačné rozhodnutie na rekonštruované úseky električkovej trate. Kolaudačné rozhodnutie nie je právoplatné. ...

Mestské podniky