Deň mesta Košice

Petície mesta Košice


Petícia vlastníkov bytov a NP bytového domu Bauerova 3 a 5 Košice za opravu prístupových schodov
Petícia vlastníkov bytov a NP bytového domu Bauerova 3 a 5 Košice za opravu prístupových schodov
21.11.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície vlastníkov bytov a NP bytového domu Bauerova 3 a 5 Košice za opravu prístupových schodov zo zadnej časti bytového domu...
Petícia za zmenu podmienok parkovania na ulici Němcovej v Košiciach a zároveň za vytvorenie nových parkovacích miest na ulici Němcovej a bezprostrednom okolí
Petícia za zmenu podmienok parkovania na ulici Němcovej v Košiciach a zároveň za vytvorenie nových parkovacích miest na ulici Němcovej a bezprostrednom okolí
25.10.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov, ktorí obývajú obytné domy na ulici Němcovej 2 až 24 za zmenu podmienok parkovania ...
Petícia za zriadenie materskej školy v Spoločenskom dome na Opatovskej ceste 137
Petícia za zriadenie materskej školy v Spoločenskom dome na Opatovskej ceste 137
11.10.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov MČ Košice - Vyšné Opátske za zriadenie materskej školy v Spoločenskom dome na Opatovskej ceste 137....

Mestské podniky