Deň mesta Košice

Petície mesta Košice


Petícia za opravu prístupovej cesty ul. Podnikateľská v MČ Košice - Barca
Petícia za opravu prístupovej cesty ul. Podnikateľská v MČ Košice - Barca
09.10.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za opravu prístupovej cesty v priemyselnej zóne ul. Podnikateľská v MČ Košice - Barca z dôvodu jej havarijného stavu...
Petícia týkajúca sa výstavby bytového domu s polyfunkciou na Idanskej ulici v navrhovanej podobe
Petícia týkajúca sa výstavby bytového domu s polyfunkciou na Idanskej ulici v navrhovanej podobe
03.10.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície pod názvom „Petícia týkajúca sa výstavby bytového domu s polyfunkciou na Idanskej ulici v navrhovanej podobe“....
Petícia proti výstavbe bytového domu s názvom Bytový dom, ul. Kpt. Nálepku, Košice
Petícia proti výstavbe bytového domu s názvom Bytový dom, ul. Kpt. Nálepku, Košice
25.09.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti výstavbe bytového domu s názvom „Bytový dom, ul. Kpt. Nálepku-Košice“ na pozemku na parcele č. 3716/1 a 3717, k.ú. Huštáky, Kpt. Nálepku, MČ Košice – Staré mesto...
Petícia proti výstavbe dvoch bytových domov na rohu ulíc Fándlyho a Čkalovova
Petícia proti výstavbe dvoch bytových domov na rohu ulíc Fándlyho a Čkalovova
13.08.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov Barce proti výstavbe bytových domov na pozemku - roh ulíc Fándlyho a Čkalovova. ...
Petícia proti zámene pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice, výstavbe potravín a za odstránenie plota okolo Pravoslávneho chrámu
Petícia proti zámene pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice, výstavbe potravín a za odstránenie plota okolo Pravoslávneho chrámu
31.07.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície obyvateľov MČ Košice - Staré mesto proti zámene pozemkov vo vlastníctve Mesta Košice, výstavbe potravín a za odstránenie plota okolo Pravoslávneho chrámu v k.ú. Huštáky ...
Petícia občanov - nesúhlas s plánovanou výstavbou 8 podlažného bytového domu na ul. Bernolákovej 24
Petícia občanov - nesúhlas s plánovanou výstavbou 8 podlažného bytového domu na ul. Bernolákovej 24
09.07.2018
Mesto Košice v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov - nesúhlas s plánovanou výstavbou 8 podlažného bytového domu na ul. Bernolákovej 24, výstavbou parkoviska ...
Petícia proti výstavbe dvoch bytových domov na ul. Trnavská, Košice - Západ
Petícia proti výstavbe dvoch bytových domov na ul. Trnavská, Košice - Západ
09.07.2018
Mesto Košice v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti výstavbe dvoch bytových domov na ul. Trnavská, Košice - Západ...
Petícia za bezodkladné zrušenie letnej záhrady v pivárni, Inžinierska 26, Košice
Petícia za bezodkladné zrušenie letnej záhrady v pivárni, Inžinierska 26, Košice
06.07.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov z Považskej ulice za bezodkladné zrušenie letnej záhrady v pivárni Primátor sídliacej na Inžinierskej 26 v Košiciach ...
Petícia - vyjadrenie nesúhlasu s navrhovaným dopravným riešením
Petícia - vyjadrenie nesúhlasu s navrhovaným dopravným riešením
12.06.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície skupiny občanov MČ Košice – Šaca, ktorá smeruje proti umiestneniu stavby „Farmárska tržnica Košice – Šaca“ ...
Petícia občanov za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová
Petícia občanov za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová
23.05.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje výsledok vybavenia petície pod názvom "Za zastavenie územného konania o umiestnení stavby Bytový dom Podhradová, Cesta pod Hradovou 28, Košice ...
Petícia za zmenu územného plánu zóny Krásna nad Hornádom
Petícia za zmenu územného plánu zóny Krásna nad Hornádom
22.05.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za zmenu územného plánu zóny Krásna nad Hornádom, Lokalita č. 19.6 Na Hore II. ...
Petícia za odstránenie zákazu zastavenia na ul. Opatovská cesta, úsek Exisport - konečná zastávka autobusu č. 31
Petícia za odstránenie zákazu zastavenia na ul. Opatovská cesta, úsek Exisport - konečná zastávka autobusu č. 31
11.05.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za odstránenie zákazu zastavenia na ul. Opatovská cesta, úsek Exisport - konečná zastávka autobusu č. 31...
Petícia za zmenu územného plánu v oblasti Košice - Grot IV.
Petícia za zmenu územného plánu v oblasti Košice - Grot IV.
07.03.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za zmenu územného plánu v oblasti Košice - Grot IV. ...
Petícia o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18
Petícia o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18
22.02.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície o uzatvorenie podjazdu pre motorové vozidlá pod bytovým domom Park Angelinum 17,18...
Petícia proti výstavbe obytného súboru PASEO GRUNTY
Petícia proti výstavbe obytného súboru PASEO GRUNTY
22.02.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov proti výstavbe obytného súboru "Paseo Grunty" ...
Petícia - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II.
Petícia - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II.
22.02.2018
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície - Zachráňme kláštor Karmel v Košiciach II. ...

Mestské podniky