Deň mesta Košice

Petície mesta Košice


Petícia vlastníkov bytov a NP bytového domu Bauerova 3 a 5 Košice za opravu prístupových schodov
Petícia vlastníkov bytov a NP bytového domu Bauerova 3 a 5 Košice za opravu prístupových schodov
21.11.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície vlastníkov bytov a NP bytového domu Bauerova 3 a 5 Košice za opravu prístupových schodov zo zadnej časti bytového domu...
Petícia za zmenu podmienok parkovania na ulici Němcovej v Košiciach a zároveň za vytvorenie nových parkovacích miest na ulici Němcovej a bezprostrednom okolí
Petícia za zmenu podmienok parkovania na ulici Němcovej v Košiciach a zároveň za vytvorenie nových parkovacích miest na ulici Němcovej a bezprostrednom okolí
25.10.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov, ktorí obývajú obytné domy na ulici Němcovej 2 až 24 za zmenu podmienok parkovania ...
Petícia za zriadenie materskej školy v Spoločenskom dome na Opatovskej ceste 137
Petícia za zriadenie materskej školy v Spoločenskom dome na Opatovskej ceste 137
11.10.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov MČ Košice - Vyšné Opátske za zriadenie materskej školy v Spoločenskom dome na Opatovskej ceste 137....
Petícia majiteľov garáží na Železníkoch medzi ulicami Ostravská a Alejová za výrub nebezpečne naklonených stromov
Petícia majiteľov garáží na Železníkoch medzi ulicami Ostravská a Alejová za výrub nebezpečne naklonených stromov
23.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície majiteľov garáží na Železníkoch medzi ulicami Ostravská a Alejová za výrub nebezpečne naklonených stromov...
Petícia proti vybudovaniu vonkajšieho osvetlenia na futbalovom ihrisku v Barci
Petícia proti vybudovaniu vonkajšieho osvetlenia na futbalovom ihrisku v Barci
23.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle petíciu proti vybudovaniu vonkajšieho osvetlenia na futbalovom ihrisku v Barci ...
Petícia za výstavbu ľavostranného chodníka na ul. Dunajská
Petícia za výstavbu ľavostranného chodníka na ul. Dunajská
01.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov bývajúcich na ul. Lomonosovova 2 - 38 za výstavbu ľavostranného chodníka na ul. Dunajská....
Petícia za zachovanie existujúcej komunikácie
Petícia za zachovanie existujúcej komunikácie
01.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície obyvateľov terasových domov na Belanskej ulici za zachovanie existujúcej komunikácie ...
Petícia občanov proti výstavbe parkovacích miest na úkor zelene
Petícia občanov proti výstavbe parkovacích miest na úkor zelene
01.08.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle petíciu občanov proti výstavbe parkovacích miest na zeleni v blízkosti obytného domu na Karpatskej, Haviarskej a Magurskej ulici...
Petícia občanov za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
Petícia občanov za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach
17.07.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výstavbu polopodzemných a podzemných kontajnerov v Košiciach...
Petícia proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore  medzi bytovými domami na uliciach Letná, Komenského a Park Angelinum
Petícia proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore medzi bytovými domami na uliciach Letná, Komenského a Park Angelinum
27.06.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košive zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti výstavbe parkoviska na zatrávnených plochách vo dvore na parcelách č. 202/1 a 182/1 medzi bytovými domami na uliciach Letná...
Petícia za vyriešenie parkovania občanov – vlastníkov bytov na ulici Turgenevova v Košiciach
Petícia za vyriešenie parkovania občanov – vlastníkov bytov na ulici Turgenevova v Košiciach
04.05.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície za vyriešenie parkovania občanov – vlastníkov bytov na ulici Turgenevova 23,25,27,29,31 a 33 v Košiciach...
Petícia občanov za výrub nebezpečne naklonených stromov medzi ulicami Ostravská a Alejová
Petícia občanov za výrub nebezpečne naklonených stromov medzi ulicami Ostravská a Alejová
04.05.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výrub nebezpečne naklonených stromov medzi ulicami Ostravská a Alejová...
Petícia proti umiestneniu stavby bytového domu a za zmenu územnoplánovacej dokumentácie
Petícia proti umiestneniu stavby bytového domu a za zmenu územnoplánovacej dokumentácie
04.05.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície proti umiestneniu stavby bytového domu v "IBV III Kaštiel" a za zmenu územnoplánovacej dokumentácie územia, v ktorom má byť stavba bytového domu umiestnená ...
Petícia vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach
Petícia vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach "Za odstránenie steny ihriska"
01.02.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnm práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície vlastníkov bytov na Stálicovej 14, 16 a 18 v Košiciach "Za odstránenie steny ihriska"....
Petícia za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach
Petícia za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach
23.01.2017
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien Mesto Košice zverejňuje na svojom webovom sídle výsledok vybavenia petície občanov za výstavbu garážového domu na Kuzmányho sídlisku v Košiciach. ...
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5
09.01.2017
Petícia za riešenie novovzniknutej dopravnej situácie pri bytovke Ludmanská č. 5 - zrušenie novovzniknutého dopravného obmedzenia pri výjazde z parkoviska ...

Mestské podniky