Deň mesta Košice

Výberové konania


Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28 v Košiciach
10.09.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Kežmarská 28, Košice. Termín podania prihlášky je do 3. októbra 2018...
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58 v Košiciach
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58 v Košiciach
10.09.2018
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Repíková 58, 040 17 Košice. Termín podania prihlášky: 28. september 2018...

Mestské podniky