Deň mesta Košice
Bitka pri Rozhanovciach
15. jún 1312 - 15. jún 2012

Bitka pri Rozhanovciach

Bitka, ktorá zrodila veľkosť a slávu mesta Košice


Bitka pri Rozhanovciach Najväčšia stredoveká bitka na území Slovenska sa udiala 15. júna 1312 pri Rozhanovciach. Ešte dôležitejším ako samotná veľkosť bitky bol však jej význam. Víťazstvo kráľa Karola Róberta nad odbojnými Omodejovcami z rodu Aba predznamenalo najúspešnejšiu reformnú dobu v dejinách Uhorska. Výsledok bitky bol osobitne dôležitý pre naše mesto, ktoré sa v tom čase statočne bránilo omodejovskému obliehaniu a ktorého mešťania napokon pomohli zdanlivo stratený boj mladému kráľovi vyhrať. Karol Róbert a neskôr aj jeho syn Ľudovít Veľký na pomoc košických mešťanov nikdy nezabudli a z vďaky udelili mestu veľa privilégií, čo spôsobilo rozkvet Košíc a ich premenu na dnešnú metropolu.

Sedemsté výročie pamätnej bitky je dobrým podnetom k tomu, aby sme si túto dejinnú udalosť dôstojne pripomenuli. Stane sa tak na Pamätných dňoch Bitky pri Rozhanovciach, ktoré sa uskutočnia 15. a 16. júna 2012.

Program pamätných dní
Piatok 15. jún 2012

V piatok 15. júna, teda priamo v deň veľkého výročia bude v Rozhanovciach o 14:00 hod odhalený pamätník bitky a v historickej budove obecného úradu miestne múzeum, ktorého hlavným exponátom sa stane prvá etapa panorámy bojiska, ktoré po dokončení bude mať niekoľko stovák cínových vojačikov. Príťažlivá bude aj maketa kráľa Karola Róberta v životnej veľkosti v originálnom kostýme a zbroji.

Poobede o 16:00 hod sa na Hlavnej ulici uskutoční pochod kostýmových bojovníkov od Rozhanoviec, ktorého účastníci pozvú Košičanov na veľkú rekonštrukciu bitky. Večer sa pozornosť opäť presunie do Rozhanoviec, kde sa v amfiteátri uskutoční o 20.30 hod premiéra drámy Jonáša Záborského Bitka pri Rozhanovciach v novom netradičnom naštudovaní.

Bitka pri Rozhanovciach Sobota 16. jún 2012

Úvodom do veľkého programu soboty 16. júna je rekonštrukcia bitky, ktorá sa uskutoční od 11.00 do 12.30 hod na lúke pri Beniakovciach, pravdepodobnej súčasti skutočného bojiska. Rekonštrukcie sa zúčastní vyše dvesto vyznávačov historického šermu zo Slovenska, Poľska a Maďarska. Hlavné role kráľa Karola Róberta, zástavníka Gurkeho, Filipa Drugheta, Abu Pekného, Demetriusa a Jána stvárnia herci Štátneho divadla Košice. Bitka sa divákom predstaví v 13 komentovaných obrazoch. Predlohou k napísaniu jej scenára bolo dielo historika Ondreja Halagu Počiatky Košíc a zrod metropoly. Záver víťaznej bitky bude patriť Košickej hymne, ktorú práve pre túto príležitosť zložil Ján Hrubovčák z Košickej filharmónie.

Po skončení rekonštrukcie bitky sa na rovnakej lokalite uskutoční na improvizovanom prírodnom amfiteátri veľký stredoveký program s názvom Kráľ sa zabáva. Od 14:00 do 21:00 hod budú mať návštevníci možnosť vidieť množstvo stredovekých súbojov, vtipných scénok, divadelných, kaukliarskych i speváckych vystúpení. Osobitnú pozornosť najmä filatelistov bude pútať inaugurácia poštovej známky Slovenskej republiky, ktorú na počesť 700. výročia vydáva Slovenská pošta. Krásna známka je dielom akademických maliarov Dušana Kállaya a Rudolfa Cigánika. Slovenská pošta bude mať na akcii zriadenú v historickom vojnovom stane osobitnú poštovú kanceláriu, kde si budú môcť návštevníci známku i celinovú obálku kúpiť. K dispozícii tu bude aj osobitná poštová pečiatka. Večerný záver programu bude patriť stredovekej ohňovej šou.

Súbežne s programom na javisku budú mať návštevníci možnosť absolvovať voľnú prehliadku historických vojenských táborov, kde im milovníci stredoveku sprostredkujú ukážky kostýmov, zbroje a výstroje, zabudnutých remesiel i ochutnávky diel stredovekých kuchýň. V programe nazvanom Vítajte v XIV. storočí si budú môcť na mnohé zaujímavé exponáty siahnuť, vyskúšať si ich, pospytovať na ich pôvod, výrobu, využitie.

A ešte čosi navyše...

Mesto Košice, ktoré je hlavným iniciátorom podujatia, nechystá len jednorazové pripomenutie slávenej udalosti, ale jeho cieľom je, aby sa rozhanovské historické bojové pole premenilo na miesto trvalého návštevníckeho záujmu. K tomu má okrem už spomenutého pamätníka a múzea prispieť aj Chodník stredovekého času, ktorý návštevníkom v širšom priestore bojiska názorne priblíži bitku a jej dobu. V tomto roku sa súčasťou chodníka stane niekoľko sôch hlavných aktérov bitky pri Beniakovciach, ale napríklad nájdeme tu aj prameň Karola Róberta pri Čižaticiach. Mimochodom táto obec je aj úspešným iniciátorom rozhľadne, ktorá vznikne nad bojiskom. Všetky miesta chodníka budú doplnené informačnými tabuľami so slovesným a anglickým textom.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pozývame teda všetkých, ktorí chcú názorne spoznať históriu svojho mesta i kraja, aby navštívili Pamätné dni Bitky pri Rozhanovciach. Prvých 3000 návštevníkov dostane pri príchod na rekonštrukciu bitky originálny kožený prívesok s kovovou mincou Karola Róberta a miniatúrou erbovej listiny, ktorou Ľudovít Veľký udelil Košiciam, ako prvému mestu v Európe erb. A tí, ktorí budú mať šťastie, získajú v súťažnej ankete aj medailu venovanú 700. výročiu bitky pri Rozhanovciach.

Návštevníci rekonštrukcie bitky budú môcť pre príchod na miesto jej konania využiť autobusovú kyvadlovú dopravu, ktorá bude mať stanovište odchodu i návratu pri hlavnej železničnej stanici v Košiciach. Osobné autá bude treba odstaviť na záchytných miestach v okolí Beniakoviec, pričom je potrebné sa riadiť pokynmi polície a bezpečnostnej služby.

Želáme všetkým pekné zážitky na miestach, kde sa zrodila dnešná veľkosť našej metropoly.

Mesto Košice                                Bitka pri Rozhanovciach - stručný program    /formát rtf 83 kB/

Bitka pri Rozhanovciach - plagát s programom    /formát pdf 670 kB/

Bitka pri Rozhanovciach - pozvánka    /formát pdf 4,2 MB/

Bitka pri Rozhanovciach - citylight    /formát pdf 621 kB/

Dopravné informácie    /formát pdf 611 kB/

Bitka pri Rozhanovciach - orientačná mapa dopravy    /formát pdf 3 MB/Kontakt a bližšie informácie:
Magistrát mesta Košice
Mgr. Tomáš Gáll
mobil: 0918 937 411
tel.: 055 64 19 241
email: kultura@kosice.sk


/Zdroj: Referát marketingu, kultúry a styku so zahraničím MMK/

Mestské podniky