Deň mesta Košice

DEŇ  NARCISOVLiga proti rakovine v spolupráci s Mestom Košice a Študentským parlamentom mesta Košice usporiadala dňa 7. apríla 2006 v poradí už jubilejný 10. ročník Dňa narcisov.

Podujatie svojou osobnou účasťou podporili námestník primátora mesta Košice JUDr. Eugen Čuňo a vedúci oddelenia sociálnych vecí Mgr. Matúš Háber.

Už o 8.hodine ráno vyšli do ulíc mesta študenti stredných škôl, aby sa celé naše mesto rozžiarilo žltou farbou narcisov, symbolmi ľudskej spolupatričnosti.

Deň narcisov má v našom meste svoju tradíciu ako jedno z najvýznamnejších masových podujatí humanitného charakteru.

Veríme, že tak ako v minulých ročníkoch, aj tohtoročný Deň narcisov osloví širokú košickú verejnosť a nenechá nikoho ľahostajným v boji proti takej zákernej chorobe, akou je rakovina.


Spracovalo: oddelenie kultúry


Mestské podniky