Deň mesta Košice
XIV. ROČNÍK

DEŇ MESTA KOŠICE 2008

1. – 8. máj


Vážené dámy a páni, ctení Košičania,

k mesiacu máj sa v našom meste a spoločnosti viaže niekoľko významných udalostí. Dňa 7. mája si v Košiciach pripomenieme 639. výročie udelenia erbovej listiny panovníkom Ľudovítom Veľkým nášmu mestu, ako prvému mestu v Európe. V máji si verejnosť pripomenie aj 4. výročie vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a Deň Európy. K Európe smerujú aj snahy nášho mesta uspieť v súťaži o titul Európske hlavné mesto kultúry 2013 a prezentovať sa ako moderné európske mesto s bohatou históriou a tradíciami, so záujmom rozšíriť hranice nášho kultúrneho publika.

Verím, že zviditeľniť tieto atribúty napomôžu aj kultúrne podujatia v rámci tohtoročných osláv Dňa mesta Košice, ktoré sa ponesú v európskom duchu.

Milí Košičania a hostia,
v čase od 30. apríla do 8. mája na Vás čaká v centre mesta, aj v ďalších častiach množstvo kultúrno-zábavných a športových podujatí organizovaných Mestom Košice i ďalšími organizátormi.

Pozvánkou na oslavy bude Stavanie májov na Hlavnej ulici v predvečer 1. mája - oživené májové tradície v podaní folklórnych kolektívov.

Za ostatných 13 rokov sa v rámci programovej štruktúry májových dní vyprofi- lovali podujatia s prívlastkom tradičné. Nebudú chýbať ani v tomto roku. Verím, že sa stretneme pri prepade vláčika detskej železnice, v zoologickej záhrade, na prehliadke historických vozidiel, kreslení na asfalt či voľbe študentského richtára. Tradície slovenských regiónov ožijú na Hlavnej ulici počas Trhu tradičných remesiel. Vyvrcholením osláv bude slávnostný ceremoniál v pamätný deň Košíc - 7. mája, ktorý bude patriť osobnostiam spätým s naším mestom - vyznamenaným Cenami mesta Košice a Cenami primátora mesta Košice. Nositeľom ocenenia, ale aj Vám všetkým je v podvečer tohto pamätného dňa určený koncert Košičania Košičanom na pódiu pri súsoší Immaculata. Májové slávnosti v našom meste sa zavŕšia 8. mája ohňostrojom na košickom jazere.

Mojím prianím je, milí spoluobčania, aby aj tohtoročný 14. ročník osláv Dňa mesta Košice prispel k šíreniu dobrej nálady, kultúry a pohody v uliciach nášho krásneho mesta. Teším sa na spoločné stretnutia s Vami.


 
Ing. František  K N A P Í K
primátor mesta

      Program osláv Dní mesta Košice - brožúra     /formát .pdf   1 025 kB/


Mestské podniky