Deň mesta Košice
ON LINE Bulletin s programom osláv Dní mesta Košice 2010
XVI. ROČNÍK

DEŇ MESTA KOŠICE 2010

30.apríl – 9. máj

Ctení Košičania,
vážení návštevníci nášho mesta,
dámy a páni,

srdečne a rád Vás všetkých - od tých najmenších po dospelých a osobitne našich seniorov - pozývam na tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice.

Ich tradícia nám opakovane začiatkom mája prináša do historického centra i do jeho jednotlivých mestských častí pestrosť a farebnosť desiatok skutočne príťažlivých kultúrnych a spoločenských podujatí.

Plagát k oslavám Dní mesta Košice 2010 Organizátori, aktéri a diváci napĺňajú ulice a miesta ich konania krásnou živou atmosférou súčasných i dobových Košíc s možnosťou osviežiť sa duchovne a kultúrne, s príležitosťou výraznejšie vnímať v tieto dni našu košickú spolupatričnosť.

Titul Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2013, ktorý sme pre Košice v uplynulom období získali, je pre nás mimoriadne cenný a zaväzujúci. Som presvedčený, že v nadchádzajúcom období najbližších mesiacov a nasledujúcich troch rokov spolu dokážeme jeho opodstatnenosť, skutočnosť, že Košice mali a majú skvelých umelcov, vynikajúcich odborníkov, vzdelaných a pracovitých ľudí, ako aj priateľských, hrdých a tolerantných občanov.

Titul EHMK 2013 je najprestížnejším titulom v oblasti kultúry, ktorý v súčasnosti v spoločnej Európe existuje. Je príležitosťou pre ďalší rozvoj mesta, jeho pozitívnu zmenu, aj vytvorenie podmienok kreatívnym a tvorivým ľudom, či novým investorom.

Keď panovník Ľudovít Veľký 7. mája 1369 vydal na hrade Diósgyőr, situovanom neďaleko nášho terajšieho partnerského mesta Miškovec, prvú erbovú listinu mestu Cassovia ako právnickej osobe, uctil si už vtedy naše mesto v mimoriadnom európskom význame.

Dnes je siedmy máj nielen pripomienkou tejto historickej udalosti, ale aj príležitosťou spomenúť si, že v našom meste žili a žijú zaujímaví ľudia, obdivuhodné osobnosti, občania, ktorí svojou energiou a tvorivosťou zvyšujú jeho kredit, ktorí si tiež zaslúžia ocenenie. Aj na tých počas tohtoročných osláv budeme pamätať.

Prijmite ešte raz úprimné a srdečné pozvanie na tohtoročné podujatia sviatku nášho mesta Košice. Želám Vám, aby ste si počas nich oddýchli, stretli čo najviac priateľských a otvorených ľudí, prežili ich bez náhlenia, s radosťou a s pocitom, že Košice sú naším mestom a naším domovom.


Ing. František Knapík
          primátor      Oslavy Dňa mesta Košice - za desať dní vyše sto podujatí     /tlačová správa/

      Deň mesta Košice - ON LINE Bulletin

      Program osláv Dní mesta Košice - bulletin     /formát .pdf   8 785 kB/

      Plagát k oslavám Dní mesta Košice     /formát .pdf   6 533 kB/

      Program osláv Dní mesta Košice - skrátená verzia     /formát .rtf   398 kB/


Bulletiny s programom osláv Dňa mesta Košice 2010 môže verejnosť bezplatne získať napríklad v Informačnom centre mesta Košice na Hlavnej 59, na Magistráte mesta Košice i na miestnych úradoch mestských častí.


Mestské podniky