Deň mesta Košice
DEŇ MESTA KOŠICE 2012
XVIII. ROČNÍK

DEŇ MESTA KOŠICE 2012

30.apríl – 8. máj


Milí Košičania, vážení hostia,

vitajte na oslavách Dňa mesta Košice 2012, ktoré sa už o niekoľko mesiacov stane Európskym hlavným mestom kultúry 2013. Zodpovedne a dôsledne sa pripravujeme na udalosť, akú bohatá a zaujímavá história Košíc ešte nezaznamenala. Celá Európa bude so záujmom sledovať a zúčastňovať sa na pestrom kultúrnom programe Európskeho hlavného mesta kultúry 2013. Záujem o dianie v metropole východného Slovenska bude nebývalý. Pricestujú k nám umelci a turisti z celého sveta. Som rád, že im budeme môcť ponúknuť aj vyhľadávaný a čoraz viac navštevovaný program osláv Dňa mesta Košice, ktoré si získali dobré meno na Slovensku aj v zahraničí.

Každý rok sa usilujeme o to, aby sme program sviatočných dní príťažlivo doplnili a ozvláštnili. Každé oslavy Dňa mesta Košice sú preto originálne a nové. V minulom roku do ich rámca vhodne zapadli majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, takže chýr o našom meste a jeho neopakovateľnej atmosfére sa dostal ešte ďalej za hranice krajiny ako po iné roky. V tomto roku oslávia Košice okrúhle 700. výročie Bitky pri Rozhanovciach. Významnej dejinnej udalosti, ktorá rozhodla o budúcnosti nášho mesta. Preto sú tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice koncipované aj ako dôstojná pripomienka rekonštrukcie slávnej bitky, po ktorej Košice postupne získavali od kráľov nebývalé výsady a nezmazateľne sa tak zapísali do európskej histórie.

Oslavy Dňa mesta Košice sa viažu na konkrétnu historickú udalosť - 7. mája 1369 bola Košiciam kráľom Ľudovítom Veľkým udelená erbová listina. Stalo sa tak po prvýkrát v dejinách vôbec, kedy európsky panovník udelil erb mestu. Zaujímavosťou je, že Košice dostali v nasledujúcich desaťročiach celkovo až štyri erbové listiny. Naše mesto je tak z heraldického hľadiska skutočnou raritou. Raritné určite budú aj tohtoročné oslavy Dňa mesta Košice, ktoré tesne predchádzajú pripomienke 700. výročia najvýznamnejšej stredovekej bitky na našom území. Také výročie oslávime len raz a po prvýkrát sa stane, že si ho pripomenieme viacerými atraktívnymi akciami. Výnimočné budú aj tie budúcoročné oslavy práve preto, že sa stanú dôležitou súčasťou projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Môžeme sa teda spoločne tešiť na krásne a nezabudnuteľné chvíle, ktoré prežijeme počas osláv Dňa mesta Košice.Košice a Košičania si ich určite zaslúžia.


Richard RAŠI                  
Primátor mesta Košice          
ZMENA PROGRAMU

- zmena termínu podujatia GAUDEAMUS
Pripravené a plánované podujatie prezentujúce osobnosti, ktorých život bol, alebo je spätý s Košicami sa kvôli mimoriadnej náročnosti vlastnej realizácie presúva z pôvodne plánovaného termínu 30. apríl na iný. O novom termíne, ktorý však ponúkne podujatie ešte plnohodnotnejšie ako sme pôvodne plánovali, Vás budeme včas informovať predovšetkým na webovej stránke mesta Košice.

- zaradenie podujatia ES DISPUTATIO - Umenie hovoriť
Do mimoriadne nabitého programu XVIII. ročníka osláv pribudlo podujatie, ktoré v dnešnom extrémne modernom svete má oveľa väčší význam ako kedykoľvek predtým. V 21. storočí je súťaž v rétorike ozaj výnimočnosťou. Podujatie ES DISPUTATIO, ktoré nadviaže na vrcholnú celoslovenskú súťaž Štúrov Zvolen má za svoj cieľ najmä koncipovať oblasť rečníckeho prejavu s cieľom rozvíjať schopnosť dorozumievať sa prostredníctvom reči. Podujatie je pripravené pri príležitosti 355. výročia vzniku Košickej univerzity.
Deň: 7. máj 2012
Čas: od 8.00 do 14.00
Miesto: Štátna vedecká knižnica, Hlavná ul.
Organizátor: Dom Matice slovenskej Košice, Štátna vedecká knižnica Košice


DEŇ MESTA KOŠICE DEŇ MESTA KOŠICE DEŇ MESTA KOŠICE DEŇ MESTA KOŠICE

/Zdroj: referát marketingu,kultúry a styku so zahraničím MMK/


Mestské podniky