Deň mesta Košice
DEŇ MESTA KOŠICE 2013
XIX. ROČNÍK

DEŇ MESTA KOŠICE 2013

30.apríl – 8. máj


Milí Košičania, vážení hostia,

srdečne vás všetkých vítam na oslavách Dňa mesta Košice 2013, ktoré sa konajú nielen pri príležitosti výnimočného dňa našej histórie, ale po prvýkrát v dejinách nášho mesta prebiehajú v Európskom hlavnom meste kultúry 2013. O našom meste sa od začiatku tohto neopakovateľného roka, venovaného kultúre a umeniu, píše a hovorí v prestížnych svetových médiách. Do Košíc už pozvali návštevníkov z celého sveta také vychytené médiá, akými sú napríklad populárne stanice CNN a BBC. Turistickí sprievodcovia najvyššieho svetového rangu typu Lonely Planet a TravelBudget.com zaradili Košice medzi turistické top destinácie sveta. Všetci odborníci sa zhodujú v tom, že Košice sa oplatí navštíviť, vidieť ich na vlastné oči. Zažiť tunajšiu špecifickú atmosféru, namiešanú zo zachovalých pamiatok hrdej minulosti a nápaditých aktivít a projektov elektrizujúcej súčasnosti. Nie náhodou sú dnes Košice považované za najdynamickejšie sa rozvíjajúce mesto na Slovensku. Žijú aktívne v súčasnosti, v súlade s krásnou minulosťou pre ešte krajšiu, novú budúcnosť.

Oslavy Dňa mesta Košice sa od svojho vzniku viažu na jedinečnú historickú udalosť - 7. mája 1369 bola kráľom Ľudovítom Veľkým udelená Košiciam erbová listina. Stalo sa tak po prvýkrát v dejinách vôbec, kedy európsky panovník udelil erb mestu. Zaujímavosťou je, že Košice dostali v nasledujúcich desaťročiach celkovo až štyri erbové listiny. Naše mesto je tak z heraldického hľadiska skutočnou raritou. Raritou tiež je, že Košice ako prvé mesto na Slovensku získalo titul Európske hlavné mesto kultúry. Realizuje projekt s viac ako 300 kultúrnymi a umeleckých podujatiami a s dvadsiatimi investičnými projektmi novej i zmodernizovanej kultúrnej infraštruktúry. Naše mesto tak kladie v tomto roku nové základy svojho fungovania, postavené na rozvoji tvorivosti a podpore kreatívnych odvetví.

Vitajte teda v našich kreatívnych Košiciach, v Európskom hlavnom meste kultúry 2013. Vitajte na oslavách Dňa mesta Košice a cíťte sa tak, aby ste sa už teraz mohli tešiť na budúcoročné oslavy Dňa mesta Košice a ďalšiu návštevu nášho mesta.


Richard RAŠI                  
Primátor mesta Košice          

DEŇ MESTA KOŠICE 2012 - Stavanie mája DEŇ MESTA KOŠICE 2012 - Cassovia RETRO DEŇ MESTA KOŠICE 2012- Košický guláš DEŇ MESTA KOŠICE 2012 - Košické Benátky

/Zdroj: referát marketingu,kultúry a styku so zahraničím MMK/


Mestské podniky