Deň mesta Košice
DEŇ MESTA KOŠICE 2014
XX. ROČNÍK

DEŇ MESTA KOŠICE 2014

30. apríl – 11. máj


Milí Košičania a vážení návštevníci nášho krásneho mesta,

srdečne vás všetkých vítam na jubilejných, dvadsiatych oslavách Dňa mesta Košice. Aj tie tohtoročné sú v niečom tradičné a v niečom výnimočné. Už tradične sa pri zostavovaní programu snažíme o to, aby bol aktuálny ročník pestrejší a príťažlivejší ako ten predchádzajúci. Inak tomu nie je ani v roku okrúhleho výročia osláv významného dňa. Ponúkame vám o dva dni osláv navyše, pretože začnú síce ako vždy 30. apríla, ale skončia až 11. mája 2014.

Ponúkame aj novinky, napríklad ohňostroj a Deň Európy doplnený o vystúpenia našich priateľov z ukrajinského Užhorodu, vhodne dopĺňajúce tie podujatia, ktoré ste si v predchádzajúcich rokoch obľúbili a neviete si oslavy Dňa mesta Košice bez nich už ani predstaviť. Napríklad stavanie mája, remeselnícke trhy, Košické Benátky, Rytierske slávnosti, Košickú kaviareň Slávia, Cassovia Retro, koncert mesta Košice a slávnostne odovzdávanie Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta Košice oceneným osobnostiam a kolektívom.

Je už všeobecne známe, že oslavy Dňa mesta Košice sa od svojho vzniku viažu na historickú udalosť - 7. máj 1369. V tento deň bola kráľom Ľudovítom Veľkým udelená Košiciam erbová listina. Stalo sa tak po prvýkrát v dejinách vôbec, kedy európsky panovník udelil erb mestu. Výnimočné je, že Košice dostali v nasledujúcich desaťročiach celkovo štyri erbové listiny. Naše mesto je tak z heraldického hľadiska raritou. Tou sú Košice aj preto, že boli v minulom roku ako prvé na Slovensku Európskym hlavným mestom kultúry. Spoločne sa nám podarilo v Košiciach úspešne zorganizovať stovky kultúrnych a umeleckých podujatí a zrealizovať dvadsať investičných projektov novej a zmodernizovanej kultúrnej infraštruktúry.

Tento rok je aj vďaka úspechu projektu Európskeho hlavného mesta kultúry začiatkom novej éry rozvoja moderného mesta. Som presvedčený o tom, že naši potomkovia už nebudú oslavovať v Košiciach iba jeden významný letopočet, ale dva, ktoré najvýznamnejšie ovplyvnili rozvoj nášho krásneho mesta - 1369 a rok Európskeho hlavného mesta kultúry. Vitajte teda na jubilejných, dvadsiatych oslavách Dňa mesta Košice a užite si ich v kruhu rodiny, priateľov, kolegov aj známych v príjemnej atmosfére a pohode.


Richard RAŠI                  
Primátor mesta Košice          

DEŇ MESTA KOŠICE 2012 - Stavanie mája DEŇ MESTA KOŠICE 2012 - Cassovia RETRO DEŇ MESTA KOŠICE 2012- Košický guláš DEŇ MESTA KOŠICE 2012 - Košické Benátky

/Zdroj: referát marketingu,kultúry a styku so zahraničím MMK/


Mestské podniky