Deň mesta Košice
DEŇ MESTA KOŠICE 2015
XXI. ROČNÍK

DEŇ MESTA KOŠICE 2015

30. apríl – 10. máj


Milí Košičania a vážení návštevníci nášho krásneho mesta,

vitajte na 21. ročníku osláv Dňa mesta Košice. Počas jedenástich dní v čase od 30. apríla do 10. mája nás čaká viac ako 70 zaujímavých a príťažlivých podujatí. Som presvedčený o tom, že aj z tohtoročnej pestrej ponuky si každý vyberie to svoje a v týchto slávnostných dňoch opäť spoločne vytvoríme výnimočnú atmosféru, ktorú je možné zažiť iba v našich krásnych Košiciach.

Okrem tradične navštevovaných a obľúbených podujatí, akými sú napríklad stavanie mája, remeselnícke trhy, Košické Benátky, Rytierske slávnosti, Cassovia Retro, koncert mesta Košice a slávnostne odovzdávanie Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta Košice oceneným osobnostiam a kolektívom, sa vždy snažíme doplniť program osláv novými podujatiami. Novinkou v tomto roku bude Košická rodinná sobota na Hlavnej ulici a koncert v spievajúcej fontáne pred Štátnym divadlom.

Myslím, že už všetci vieme, že oslavy Dňa mesta Košice sa viažu na významnú historickú udalosť a dôležitý medzník v dejinách nášho mesta. Kráľ Ľudovít Veľký udelil 7. mája 1369 Košiciam erbovú listinu. Stalo sa tak po prvýkrát v dejinách vôbec, kedy európsky panovník udelil erb mestu. Košice dostali v nasledujúcich desaťročiach celkovo štyri erbové listiny. Naše mesto je tak z heraldického hľadiska svetovou raritou.

Košice sú celkovo mestom výnimočných udalostí, prvenstiev a originálnych prívlastkov. Je tomu tak vďaka vám, milí Košičania. Už teraz sa teším na to, ako svoju výnimočnosť opäť potvrdíte hosťom a návštevníkom mesta aj počas tohtoročných osláv Dňa mesta Košice.


Richard RAŠI                  
Primátor mesta Košice          


DEŇ MESTA KOŠICE 2013 - Stavanie mája DEŇ MESTA KOŠICE 2013 - Košické Benátky DEŇ MESTA KOŠICE 2013- Kreslenie na asfalt DEŇ MESTA KOŠICE 2012 - ROKOKO

/Zdroj: referát marketingu a kultúry MMK/


Mestské podniky