Deň mesta Košice
DEŇ MESTA KOŠICE 2016
XXII. ROČNÍK

DEŇ MESTA KOŠICE 2016

30. apríl – 8. máj


Vážení Košičania a návštevníci Košíc,

oslavy Dňa mesta Košice majú v tom toroku poradové číslo 22 a pokračuje tak krásna tradícia bohatého a zaujímavého programu podujatí, ktorými si pripomíname významnú historickú udalosť zo 7. mája 1369. V tento deň bola kráľom Ľudovítom Veľkým udelená Košiciam erbová listina. Po prvýkrát v dejinách tak európsky panovník udelil erb mestu. Košice dostali v nasledujúcich desaťročiach celkovo štyri erbové listiny a z heraldického hľadiska sa stali svetovou raritou.

Košice sú výnimočné aj tým, že na Slovensku sa stali v ostatných rokoch mestom viacerých prvenstiev. Ako prví sme získali titul Európske hlavné mesto kultúry 2013. V tomto roku sa opäť ako prví na Slovensku hrdíme titulom Európskeho mesta športu 2016. Zároveň sa uchádzame o právo usporiadať letný Európsky olympijský festival mládeže. V prípade úspechu našej kandidatúry sa uskutoční toto veľké podujatie v Košiciach o päť rokov. Ak sa nám to podarí, budeme na Slovensku znova prví.

Košice v tomto roku žijú predovšetkým športom. V súvislosti so spomenutými prvenstvami mi napadá prirovnanie nášho mesta k úspešnému športovcovi, ktorý rád víťazí. Európskym mestom športu 2016 sme sa však stali najmä preto, aby čo najviac z vás, Košičanov, zvíťazilo nad sebou a začalo sa pravidelne venovať športu alebo pohybovým aktivitám, ktoré sa stanú súčasťou vášho zdravého životného štýlu. Košice majú mnoho pekných prívlastkov, ale veľmi by im pristalo, ak by práve prebiehajúci rok prispel k tomu, aby sa o našom meste začalo hovoriť nielen ako o priemyselných, kultúrnych, športových, ale aj zdravých Košiciach. Už dnes je však isté, že genius loci, teda duch nášho mesta, je práve vďaka vám, Košičanom jedinečný a zdravo nákazlivý. Názorným príkladom sú aj oslavy Dňa mesta Košice. Spôsob, akým si ich dokážeme my všetci spoločne užívať, fascinuje všetkých, ktorí v našom meste síce nežijú, ale práve vďaka tomu, čo tu počas osláv Dni mesta Košice zažijú, šíria naše dobré meno a radi sa k nám vracajú.

Nepochybujem, že tomu tak bude aj počas tohtoročných osláv, ktoré potrvajú od 30. apríla do 8. mája 2016 a každý si z nich vyberie to svoje. Som si istý, že spoločne znovu vytvoríme v týchto slávnostných dňoch neopakovateľne príjemnú atmosféru, ktorú je možné zažiť len v našich krásnych Košiciach.


Richard RAŠI                  
Primátor mesta Košice          

/Zdroj: referát marketingu a kultúry MMK/


Mestské podniky