Deň mesta Košice
Logo EÚ Logo ROP Znak SR

Amfiteáter - multifunkčná hala


Cieľom investičného projektu rekonštrukcie amfiteátra je vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych podujatí väčšieho rozsahu a tiež pre rozvoj kongresového turizmu. Nový objekt amfiteátra má vytvoriť moderný priestor pre usporadúvanie kultúrnych podujatí - koncerty, divadelné vystúpenia, filmové festivaly, tanečné vystúpenia, folklórne festivaly, kongresy, ... s možnosťou celoročnej prevádzky. Inovatívne a architektonicky zaujímavé riešenie sa má stať novou dominantou mesta Košice.

Zredukovaním kapacity amfiteátra sa ponúka možnosť využiť uvoľnené plochy. Navrhované riešenie pre územie okolo amfiteátra by malo funkčne podporovať jeho funkciu a zároveň umožniť využitie lokality aj mimo času organizovania kultúrnych podujatí. Hmotovo a výškovo má dostavba dotvoriť areál amfiteátra, citlivo pristúpiť k pešej trase krížovej cesty smerom na Kalváriu a vhodne riešiť územie v dotyku s Festivalovým námestím a okolitou zástavbou.

Poslaním súťaže je naštartovanie rozvoja územia centrálnej a sever časti Festivalového nám. Utlmením usporiadavania kultúrnych podujatí sa využitie objektu amfiteátra zredukovalo na administratívno správnu funkciu a ojedinelé kultúrne aktivity v amfiteátri alebo podujatia organizované na parkovisku pred amfiteátrom (cirkus, rôzne show a pod.). Využitie verejného priestranstva aj plochy vyhradenej pre amfiteáter dlhodobo nedosahuje možnosti tejto lokality. Naštartovaním kultúrnych aktivít v masovom rozsahu sa zvýši potenciál lokality aj pre rozvoj súvisiacich funkcií prechodného ubytovania, reštauračného stravovania a ďalšej vybavenosti.

Súťažné návrhy 12.01.2011   Výstava návrhov architektonickej súťaže na rekonštrukciu Amfiteátra - tlačová správa
 15.12.2010   Architektonická súťaž na prestavbu amfiteátra pozná víťazov - tlačová správa
 24.09.2010   Oznámenie o vyhlásení verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov - Amfiteater Košice
 23.09.2010   Mesto Košice vyhlásilo súťaž na prestavbu amfiteátra - tlačová správaMestské podniky